• 19 Hydref 2016

  Diddordeb yn diflannu wrth wylio ‘Ghost’

  Adolygiad gan Hannah Pearce Neithiwr cyrhaeddodd y sioe gerdd Ghost y Theatr Newydd ar gyfer wythnos o berfformiadau. Gyda nifer o actorion a chantorion adnabyddus yn y sioe, digon teg fyddai dweud roedd gennyf ddisgwyliadau uchel o’r sioe. Yn anffodus cefais fy siomi ac yn wir, fel mae’r teitl yn awgrymu, collais ddiddordeb yn gyflym ... Darllenwch mwy

 • 14 Hydref 2016

  Mowredd Mawr Mama Mia!

  Gan Gwenda Richards Ma na rwbeth ambiti miwsig ABBA sydd yn goroesi pob cyfnod cerddorol a prin yw’r  bobl sydd ddim yn gallu canu o leiaf pump o ganeuon y grŵp o Sweden waeth beth yw eu hoed. ‘Greatest Hits ABBA’ oedd yr anrheg gynta ges i o’r gŵr pan o’n i’n ifanc a diniwed. O’n ... Darllenwch mwy

 • 6 Hydref 2016

  Canllaw i Wneud Cais am Le Mewn Ysgol

  Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi’r canllaw isod i wneud cais am le mewn ysgol yn 2017. Mae dechrau yn yr ysgol gynradd neu symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd yn amser cyffrous i blant a’u rhieni. Gall hefyd fod yn adeg o straen wrth i benderfyniadau gael eu gwneud ar yr ysgolion i wneud ... Darllenwch mwy

 • 3 Hydref 2016

  Pêl Rwyd : Cariad yn troi’n obsesiwn i Cerys

  Mae’r wythnos hon yn un lle ry ni’n cofnodi ‘Menwod a Chwaraeon’ (Hydref 3-9) ac mae Cerys Bowen, o’r gymdeithas Bêl Rwyd Cymru yn esbonio pam fod y gêm yn golygu cymaint iddi. Heb os nac oni bai – rwyf mewn cariad â phêl rwyd.   Ac ers i mi ddechrau fy swydd newydd fel Swyddog Ymgysylltu ... Darllenwch mwy

 • 29 Medi 2016

  Diolch i Gaerdydd am ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl

  Mae dathliadau canmlwyddiant yr awdur Roald Dahl wedi bod yn llwyddiant, yn ôl Canolfan y Mileniwm a National Theatr Wales. Llai na phythefnos yn ôl, llwyfannwyd Roald Dahl’s City of the Unexpected, y digwyddiad celfyddydol mwyaf erioed yng Nghymru i ddathlu hanner can mlynedd ers geni’r awdur annwyl.  Ers hynny, meddai’r ddau fudiad mewn e ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]