• 30 Medi 2014

  Dirgelwch y Cerrig Palmant

  Dros yr wythnosau dwetha’ mae nifer o bobl wedi sylwi bod cerrig palmant mewn sawl rhan o’r ddinas wedi diflannu dros nos. Yn ôl y cyngor mae’r heddlu yn ymchwilio i adroddiadau am gerrig sydd wedi cael eu dwyn, yn ardaloedd Grangetown, Sblot, Pen-y-lan a’r Rhath gan fwyaf. Mae’r cyngor wedi  dweud wrth staff am ... Darllenwch mwy

 • 30 Medi 2014

  Llyfr Cymraeg y Flwyddyn

  Mae hon yn nofel nad yw’n wych nac yn wachul. Nid yw’n afaelgar nac yn alarus. Chwyth hi i’r synagog neu chwyth hi i’r dafarn, ‘weda i. Mae’n delio â chwestiynau dyrys y ganrif ddiwethaf (Clefyd Motor Neuron, deurywoliaeth, alcoholiaeth ac ewthanasia). Nid yw’r llyfr yn fawr o hwyl, nid yw wedi’i ysgrifennu’n dda iawn, ... Darllenwch mwy

 • 29 Medi 2014

  Cyfle Olaf i Fynegi Barn Ar Orsaf Fysus Newydd

  Ydych chi’n defnyddio gorsaf fysus Caerdydd? Os felly dim ond ychydig o ddyddiau sydd ar ôl i roi’ch barn i Gyngor Caerdydd ar y cynlluniau ar gyfer gorsaf fysus newydd. Bydd yr ymarfer ymgysylltu cyhoeddus yn dod i ben ddydd Gwener 3 Hydref, ac yn ôl y Cyngor cafwyd ymateb calonogol hyd yma, gyda 2,500 o ... Darllenwch mwy

 • Sean Morrison yn sgorio'r gôl gyntaf

  28 Medi 2014

  Triphwynt i’w croesawi i Gaerdydd

  Sean Morrison yn sgorio'r gôl gyntaf

  Caerdydd 2 Sheffield Wednesday 1 Gan PDWB Bydd cefnogwyr Caerdydd yn gobeithio bod y fuddugoliaeth yma yn nodi tro ar fyd yn helynt diweddar y clwb. Dyw un fuddugoliaeth ddim yn golygu llawer ond efallai bod ‘na arwyddion bach bod pethau’n dechrau gwella wedi ymadawiad Solskjaer. Ar ôl ennill pwynt i ffwrdd yn erbyn Derby ... Darllenwch mwy

 • 28 Medi 2014

  Chez Francis: adolygiad

  Gan Rhidian Dafydd Yn aml mae pobl yn gofyn fy marn ar y sîn fwyd yng Nghaerdydd. Fy ateb? Mae’n dda ac yn gwella ar gyfradd cyflym tu hwnt a does dim enghraifft gwell o’r gwelliant yma na Chez Francis. Brasserie newydd wedi’i hagor yn Nhreganna. Oddi tan bwyty arbennig Purple Poppadom mi oedd  Sizzle and Grill – bwyty oedd ... Darllenwch mwy

 • 25 Medi 2014

  Taith gerdded i Abaty Tyndyrn

  Mi fydd Clwb Mynydda Cymru yn mynd ar daith o gwmpas Abaty Tyndyrn yng Ngwent, dydd Sadwrn Hydref 4ydd. Iestyn Davies fydd yn arwain y daith tua 13 milltir oddeutu’r abaty a Chasgwent. Os oes diddordeb cysylltwch a Iestyn 07876 068498 neu iestynd@gmail.com os ydych am ymuno. Fe fydd y cerddwyr yn ymgynyll wrth y ... Darllenwch mwy

 • 23 Medi 2014

  Cyfweliad gyda Betsan Powys: Golygydd Radio Cymru

  Yn dilyn cyhoeddi ffigurau gwrando diweddaraf Radio Cymru (a ddangosodd gynnydd yn y nifer sy’n gwrando, o 143,000 i 147,000), cafodd Huw Onllwyn Jones gyfle i gael sgwrs â Betsan Powys, Golygydd yr orsaf ers mis Gorffennaf 2013. Bu’n ei holi am ei gweledigaeth ar gyfer Radio Cymru – yn ogystal a gofyn ambell i ... Darllenwch mwy

 • 20 Medi 2014

  Chwilio am Swydd?

  Ydych chi’n chwilio am swydd, neu’n nabod rhywun sydd yn? Bydd cannoedd o swyddi ar gael yn Ffair Swyddi Caerdydd yn Neuadd y Ddinas ar ddydd Mawrth Medi 23ain. Cynhelir y digwyddiad, a drefnir gan dîm I Mewn I Waith Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru, a bydd yn gyfle ... Darllenwch mwy

 • 19 Medi 2014

  Clebran ‘da…… Mair Jones

  Ma Mair Jones yn  dod yn wreiddiol o’r  Drenewydd, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n gweithio yn Chapter fel swyddog cyfathrebu, ac yn byw yng Nglan yr Afon. Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV? Bues i’n gweithio am ddau fis mewn stiwdio gelf yn Guadalajara, Mecsico yn ystod 2010. Disgrifiwch eich swydd ... Darllenwch mwy