• 29 Awst 2016

  Cyfle i hwylio arfordir De Cymru ar y Balmoral

  Roedd na dorf mawr yn disgwyl ar Pier Penarth dros y Sul – yn aros yn eiddgar i fynd ar fordaith ar hyd yr afon Hafren a chamu nôl mewn amser i fwynhau profiad arbennig. Bu’r Balmoral a’i chwaer llong, y Waverley yn longau cyfarwydd iawn ar un adeg yn y 60au a’r 70au yn ... Darllenwch mwy

 • Y bwced llawn eirin

  28 Awst 2016

  Uno stryd Caerdydd gyda Whatsapp

  Y bwced llawn eirin

  Mae un stryd yn Nhreganna yn defnyddio’r ap Whatsapp i uno’r gymuned yn y stryd. Y stori gan Richard Nosworthy Ces i deisen hyfryd i swper heno. Teisen eirin gyda hufen ia. Daeth yr eirin o goeden cymydog. Roedd mwy ohonynt fel arfer ar ei choeden eleni. Felly aeth hi i Whatsapp ac anfonodd neges at ... Darllenwch mwy

 • 26 Awst 2016

  Brwydr y Fwydlen: Eeyore yn ennill y dydd.

  ‘Rwy’n gyfarwydd iawn a gwesty’r Cross Foxes, ger Dolgellau. Dyma’r hen adeilad hardd a welwch ar y chwith, wedi i chi ddisgyn o fwlch Cadair Idris i gyfeiriad goglandia. Ond mae ‘na gymaint o sbort i’w gael wrth yrru ar hyd y darn perffaith yma o’r A470, mae’n amhosib arafu’r car, a throi mewn i ... Darllenwch mwy

 • 26 Awst 2016

  Pum Merch, Tri Chopa, Un Cwch: problemau seicolegol difrifol?

  Dyma rhai o’r prif bethau rwy’n hoffi am fy soffa: Mae’n hynod o gyfforddus. Gallaf lolian am oriau yng nghanol esmwythder ei chlustogau, unai wrth ymarfer y ‘couch-potato slouch’ clasurol, neu wrth orwedd ar fy nghefn, tra’n hawlio pob modfedd sgwar o’r dodrefnyn a gorfodi fy ngwraig i eistedd ar y stôl deircoes yng nghornel ... Darllenwch mwy

 • 26 Awst 2016

  Y Llyfrgell: Catrin Stewart yn serenu – ddwywaith.

  Yikes. Mae hwn yn un mawr. Y Llyfrgell, ddim llai, sef ffilm wedi ei gyfarwyddo gan Euros Lyn (Dr Who, Sherlock, Belonging) ar sail y nofel gan Fflur Dafydd (nofel a enillodd i’r awdures Wobr Goffa Daniel Owen yn 2009). A dyma ddiolch i S4C, Ffilm Cymru a llu o gyrff eraill am ei ariannu. ... Darllenwch mwy