• 29 Medi 2016

  Diolch i Gaerdydd am ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl

  Mae dathliadau canmlwyddiant yr awdur Roald Dahl wedi bod yn llwyddiant, yn ôl Canolfan y Mileniwm a National Theatr Wales. Llai na phythefnos yn ôl, llwyfannwyd Roald Dahl’s City of the Unexpected, y digwyddiad celfyddydol mwyaf erioed yng Nghymru i ddathlu hanner can mlynedd ers geni’r awdur annwyl.  Ers hynny, meddai’r ddau fudiad mewn e ... Darllenwch mwy

 • 28 Medi 2016

  Y Mousetrap yn dal i gydio’r gynulleidfa

  Gan Hannah Pearce Roedd gen i ddisgwyliadau mawr o ‘The Mousetrap’ gan mai hon yw’r unig ddrama sydd wedi cael ei pherfformio’n gyson ym Mhrydain ers y perfformiad cyntaf yn 1952. Neithiwr oedd noson agoriadol ‘The Mousetrap’ yn y Theatr Newydd. Mae’r sioe yn ymweld â Chaerdydd fel rhan o daith o amgylch y Deyrnas Unedig. ... Darllenwch mwy

 • 21 Medi 2016

  Croesawu Pencampwriaeth Ieuenctid Pêl Rwyd Ewrop i Gaerdydd

  Ar y 7fed o Hydref eleni, caiff Caerdydd y fraint o groesawu gemau rhyngwladol Pencampwriaeth Ieuenctid Pêl Rwyd Ewrop.  Bydd timoedd dan 21 Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn chwarae tair gêm yr un rhwng 7-9 Hydref, yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru yng Ngerddi Soffia. Mae hi’n ddigwyddiad arbennig iawn am ei bod hi’n ... Darllenwch mwy

 • 15 Medi 2016

  Disgwyl yr Annisgwyl dros y Penwythnos yng Nghaerdydd

  Bydd canol y ddinas yn gartref i ŵyl a ysbrydolwyd gan ddychymyg Roald Dahl y penwythnos hwn fel rhan o’r dathliadau canmlwyddiant i nodi geni’r awdur yn Llandaf. Mae union fanylion yr ŵyl y penwythnos hwn yn cael eu cadw’n gyfrinach ond mae’r trefnwyr yn addo y caiff y byd ei droi ben i waered wrth ... Darllenwch mwy

 • 15 Medi 2016

  Gwyl Llenyddiaeth Penarth

  Bydd tri o awduron ffuglen amlycaf Cymru yn cymryd rhan yng Ngŵyl Llenyddiaeth Penarth fis nesaf. Cynhelir yr ŵyl yn y dref o Ddydd Sul Hydref 2 tan Ddydd Sul Hydref 9. Eleni mi fydd yr ŵyl yn dwyn ynghyd awduron i siarad ar ystod eang o bynciau gan gynnwys chwaraeon, bwyd , pensaernïaeth a hanes. Bydd Jon ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]