• 16 Medi 2014

  S4C eisiau clywed barn pobl Caerdydd

  Datganiad gan S4C Bydd cyfle i bobl Caerdydd ddweud eu barn am S4C wrth i ymgyrch y sianel ‘Eich Dewis Chi’ ymweld â’r brifddinas ddydd Sadwrn 20 Medi. Fel rhan o’r ymgyrch bydd stondin arbennig S4C wedi ei lleoli yn Yr Ais yng nghanol y ddinas a bydd cyfle i bawb sy’n galw heibio ddweud ... Darllenwch mwy

 • 14 Medi 2014

  Caerdydd yn cwympo’n ddeilchion

  Caerdydd 2 Norwich 4 Gan P.D.W.B. Ar ôl 45 munud, gyda Chaerdydd yn ennill 2-0 ac yn edrych yn gyfforddus dros ben, roedd e’n edrych fel ‘sa Ole Gunnar Solskjaer wedi ffeindio tîm o’r diwedd. Ar ôl 90 munud roedd e’n amlwg bod Caerdydd a Solskjaer yn dal yn bell ohoni. Beth ddigwyddodd felly? Diolch ... Darllenwch mwy

 • 12 Medi 2014

  A fydd annibynniaeth yr Alban yn gadael Cymru’n wannach?

  Gan Huw Onllwyn Byddwn i’n amcangyfrif bod dros 99% o ddarllenwyr Pobl Caerdydd yn cefnogi annibyniaeth i’r Alban.  Fel person profoclyd, sy’n hoffi ‘siglo’r cwch’, fe gytunais i baratoi erthygl i gyflwyno’r ddadl yn erbyn annibyniaeth.  Dyma fi, felly, yn fy hoff rôl, sef y ‘devil’s advocate’. Nid wyf, o reidrwydd, yn cytuno ‘da popeth ... Darllenwch mwy

 • 11 Medi 2014

  Amheuon fod bom yn y swyddfa dreth yn Llanishen

  Mae staff yn swyddfa dreth Cyllid a Thollau EM yn Llanisien wedi eu gwacáu o’r adeilad ac mae’r fyddin yno yn delio a pharsel amheus. Cadarnhaodd llefarydd o swyddfa Cyllid a thollau EM i Wales Online bod staff wedi eu gwacáu o’r swyddfa ar Ffordd Ashbourn. “Mae staff wedi cael eu symud fel rhagofal ar ... Darllenwch mwy

 • 11 Medi 2014

  Rali i Gefnogi ‘Ie’r’ Alban

  Rali Caerdydd – Cymru’n Cefnogi’r Alban, 13 Medi  gan Siôn Jobbins  Mewn ychydig ddiwrnodau, bydd pobl yr Alban yn gwneud penderfyniad tyngedfennol am ddyfodol eu gwlad – dewis bydd yn effeithio ar Gymru a Phrydain. Mae hyd yn oed y New York Times  yn sgwennu y bydd effaith pleidlais ‘ie’ i’w deimlo ar Gymru. Wrth gwrs, ... Darllenwch mwy

 • 10 Medi 2014

  Digwyddiad i blant ysgol feithrin

  Mae sêr y sgrin yn ymweld â Llandaf i gwrdd â phlant ysgol meithrin y ddinas. Bydd Sam Tân yn gwneud ymddangosiadau trwy gydol y dydd ar 19 Medi yn Siop Lyfrau CBAC.  Yn ogystal, bydd Gareth a Trystan, cyflwynwyr Cyw S4C yn galw mewn o 1.30pm tan 2.30pm i ddifyrru’r plant gyda stori a chaneuon. Mae gwahoddiad i rieni, plant ac athrawon i ymweld â Siop ... Darllenwch mwy

 • 28 Awst 2014

  Pier Penarth – Lle Arbennig y Genedl

  Llongyfarchiadau i Pier Penarth a enwebwyd fel Lle Arbennig swyddogol Cymru mewn cystadleuaeth genedlaethol dros yr haf, a welodd y cyhoedd yng Nghymru’n trafod y lleoedd sydd fwyaf ystyrlon iddyn nhw fel rhan o ymgyrch gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i ddod o hyd i hoff dirnod Cymru. Bu’n rhaid i’r pier wrthsefyll cystadlu brwd gan ... Darllenwch mwy

 • 27 Awst 2014

  Clebran ‘Da … Carys Thomas

  Diolch i Carys Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwraig Sustrans, am ymuno â ni i glebran … Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV Lefel A2, Sbaeneg.  Dwi di anghofio’r cwbl, ond mae yna dystysgrif rhywle. Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg. Fel Dirprwy Gyfarddwyddraig Sustrans Cymru, rwy’n gyfrifol am hyrwyddo seiclo, cerdded a ffyrdd eraill o ... Darllenwch mwy

 • 25 Awst 2014

  Achub pwll!

  Gan Elinor Haf Roderick, blwyddyn 8 Ysgol Plasmawr Siom yw clywed fod dyfodol pwll Parc Buddug yn y fantol. Mae cynlluniau dan sylw i lenwi’r pwll a rhoi parc sprinkler dŵr yn ei le. Y pwll yma yw’r unig bwll awyr agored yng Nghaerdydd. Rydw i wedi treulio oriau yn chwarae yn y pwll yma ... Darllenwch mwy