• 27 Mehefin 2016

  Cofio’r Somme

  Mae aelodau’r cyhoedd yn cael eu hannog i ymuno yn y gwasanaeth i goffau Brwydr y Somme yn Eglwys Gadeiriol Llandaf a’r Gofeb Ryfel Genedlaethol. Nos Iau Mehefin 30ain, bydd gwylnos i anrhydeddu’r rheiny a ymladdodd yn ddewr ym mrwydr fwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei chynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf rhwng 9pm ... Darllenwch mwy

 • 24 Mehefin 2016

  Stephen yn Serennu yn Shadowlands

  Adolygiad gan Hannah Pearce Am yr wythnos hon mae Shadowlands yn y Theatr Newydd a nos Fawrth oedd noson agoriadol y ddrama. Rhaid i mi gyfaddef, nid oeddwn wedi clywed am y ddrama cyn i mi fynd i’w gweld ac felly nid oedd gennyf unrhyw fath o ddisgwyliadau ohoni. Mae hynny’n beth da yn yr ... Darllenwch mwy

 • 21 Mehefin 2016

  ‘The 39 Steps’ yn Camu i’r Blaen

  Adolygiad gan Hannah Pearce Nos Fawrth oedd noson agoriadol, a fy nhro cyntaf i weld, ‘The 39 Steps’ yn y Theatr Newydd. Wedi clywed sylwadau da am y sioe o’r blaen, roedd gen i ddisgwyliadau mawr ohoni, yn enwedig wrth ystyried mai addasiad o ffilm enwog ydyw. Fel rhywun sydd weithiau’n cwestiynu a yw addasiadau ... Darllenwch mwy

 • 15 Mehefin 2016

  Refferendwm Ewrop: mewn neu mas?

  Barn Huw Onllwyn am Refferendwm Ewrop ‘Rwyf am bleidleisio i ni aros fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd. A dweud y gwir, rwyf am bleidleisio’n gryf iawn i ni wneud hynny. Ond pam? Fel ymhob etholiad, ‘rwyf wedi ystyried y pwyntiau a gyflwynywd gan bob ochr o’r ddadl. Ac, fel gyda sawl etholiad arall, mae’n amhosib ... Darllenwch mwy

 • 7 Mehefin 2016

  Cyfle i gefnogi Cymru yng Nghae Cooper yn ystod Ewro 2016

  Gall cefnogwyr sydd ddim wedi mynd i gefnogi’r tîm yn Ffrainc ddod ynghyd i wylio gemau Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop ar sgrin HD fawr yng Nghae Cooper ym Mharc Bute. Mae Cyngor Caerdydd wedi cadarnhau bydd y gemau’n cael eu dangos ar sgrin LED symudol enfawr, a bydd adloniant cyn y gêm gan fandiau lleol ... Darllenwch mwy