• 19 Ionawr 2019

  Bois bach! O What a night!

  Adolygiad o’r sioe gerdd Jersey Boys gan Llion Carbis Mae’r grŵp Frankie Valli and the Four Seasons yn cael eu hystyried fel un o wir glasuron cerddorol yr ugeinfed ganrif, ac mae’r sioe theatr Jersey Boys yn talu teyrnged arbennig i gatalog y band, wrth lwyddo i adrodd stori am bedwar gŵr a aeth o ganu o ... Darllenwch mwy

 • 28 Tachwedd 2018

  Adolygiad Saturday Night Fever: Gwledd o ganu a dawnsio

  Gan Llion Carbis Lluniau gan Pamela Raith Heb amheuaeth, mae’r ffilm Saturday Night Fever yn cael ei gydnabod fel un o glasuron hanes sinema, ac fel ffan enfawr o’r pictiwr, roeddwn i’n ychydig yn bryderus i weld sut byddai’r ffilm yn cael ei drawsnewid o’r sgrin fawr i’r llwyfan. Wedi treulio’r noson yng Nghanolfan y ... Darllenwch mwy

 • 18 Gorffennaf 2017

  Cronfa i achub papur newydd y Cymro

  Fe fydd Cronfa Achub yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Mon er mwyn cefnogi’r ymgyrch genedlaethol i atgyfodi unig bapur newydd Cymraeg Cymru. Mae cwmni Tindle, cyhoeddwyr y papur wythnosol am ei werthu, a fis diwethaf aeth y papur ar werth mewn siopau am y tro olaf gan ddod a thraddodiad 85 ... Darllenwch mwy

 • 26 Mehefin 2017

  Chwilio am Ddylunydd neu Grefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Caerdydd 2018

  Yn dilyn seremoni’r cyhoeddiad y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd yn 2018, mae Amgueddfa Cymru yn barod yn troi ei sylw at seremoni gadeirio Eisteddfod 2018. Bydd Amgueddfa Cymru yn dathlu pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed yn 2018 ac i nodi’r achlysur, bydd y sefydliad yn ... Darllenwch mwy

 • 21 Mehefin 2017

  Cyhoeddi Eisteddfod 2018

  Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd ar ddydd Sadwrn Mehefin 24ain, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio ar lawnt Neuadd y Ddinas ar gyfer perfformiadau gan artistiaid lleol, gan roi blas o’r hyn sydd i ddod y flwyddyn nesaf yn yr Eisteddfod ei hun. Yn unol â ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]