• 27 Tachwedd 2015

  Datgelu Amserlen Adeiladu’r Gyfnewidfa Fysus Newydd

  Ar 3 Rhagfyr, caiff Cabinet Cyngor Dinas Caerdydd y wybodaeth ddiweddaraf am hynt Cynllun Adfywio’r Sgwâr Canolog ar ôl cael cadarnhad diweddar y bydd BBC Cymru’n adleoli i’r ardal. Gyda’r adeilad cyntaf yn cael ei lenwi ar ddechrau’r flwyddyn newydd, mae’r Cyngor a’r datblygwr yn bwrw ymlaen â chynlluniau i greu sgwâr cyhoeddus newydd o ... Darllenwch mwy

 • 27 Tachwedd 2015

  Rhowch mwy o sbeis yn eich bywyd

  Gan Meleri Bowen, ein colofnydd sy’n helpu ni fyw’n iach. Te Turmeric unrhywun? Swnio’n rhyfedd? Wrth gwrs ei fod! Wedi’r cwbl pam fyddech chi’n rhoi sbeis mewn te? Wel, mae’r powdwr oren yma’n un pwerus iawn! Mae ganddo lawer o nodweddion llesol ac mae’n wych fel pick me up os nad ydych yn teimlo’n 100%. ... Darllenwch mwy

 • 27 Tachwedd 2015

  Gwenno’n ennill Gwobr Gerddoriaeth Gymreig

  Gan Hannah Pearce Mae’r gantores Gwenno Saunders wedi dod yn fuddugol yn y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni gyda’i halbwm ‘Y Dydd Olaf’. Cynhaliwyd y seremoni neithiwr, Tachwedd 26ain, yn Theatr y Sherman gyda Huw Stephens, un o sylfaenwyr y wobr, yn cyflwyno. Roedd mwy na 60 o ddewisiadau’n wreiddiol ac o’r rheiny, 15 yn unig a ... Darllenwch mwy

 • 26 Tachwedd 2015

  Darganfod Trysor yng Nghaerdydd!

  Dyfarnu bod ceiniogau Rhufeinig a modrwyau canoloesol yn drysor. Mae llwyth o geiniogau Rhufeinig a dwy fodrwy o’r oesoedd canol wedi cael eu cyhoeddi yn drysor gan Grwner E.M. Caerdydd a Bro Morgannwg. Cafodd y ceiniogau arian Rhufeinig eu darganfod gan Mr. Richard Annear a Mr. John Player tra’n defnyddio datgelyddion metel mewn cae yn Y Wig ... Darllenwch mwy

 • 25 Tachwedd 2015

  Ffair ‘Dolig y Mochyn Du

  Bydd tafarn y Mochyn Du, mewn cydweithrediad â chwmni Swyddle, yn cynnal Ffair Aeaf bob dydd Sadwrn mis Rhagfyr er mwyn hyrwyddo cwmnïau a chynnyrch dwyieithog. Bwriad y ffair yw denu sylw i gynnyrch dwyieithog ar draws Cymru a rhoi syniadau am anrhegion Nadolig at flas pawb, gan gynnwys cynnyrch dillad, crefftau, bwyd a diod. ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]