• 21 Gorffennaf 2014

  Sawl Seren i fwyty James Sommerin ym Mhenarth ?

  Adolygiad Rhydian Dafydd Hir yw pob aros. Nôl ym mis Mawrth 2013 cyhoeddodd Chef Hermes ar ei flog y posibilrwydd y byddai James Sommerin yn dod i Benarth. Roedd sôn byddai’r bwyty yn agor ym mis Hydref, yna Tachwedd, yna mis Ionawr…Mawrth…Ebrill… Tra bo pawb yn aros, cyhoeddodd Mark Adams gyfweliad gyda James Sommerin ei hun nôl ym mis Ionawr. Diddorol ... Darllenwch mwy

 • 19 Gorffennaf 2014

  Trideg miliwn munud yn hanes Dawn French

  Adolygiad gan Gwenda Richards o sioe Dawn French yn y Theatr Newydd, Gorffennaf 17. Mae Dawn French yn drideg miliwn munud oed ac am gant ac ugain  ohonyn nhw (dwy awr i chi sy ddim yn  dda mewn maths), nos Iau, fe aeth Dawn a ni yn ôl mewn amser at rai o uchafbwyntiau’i bywyd. Ac hefyd ... Darllenwch mwy

 • 17 Gorffennaf 2014

  Clebran ‘Da … Jenny Ogwen

  Mae Jenny Ogwen yn adnabyddus i lawer ohonom, ond dyma hi’n datgelu rhai cyfrinachau i Lois Eckley, a fu’n ei chyfweld ar ran Pobl Caerdydd …. Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV Wedi bod yn gweithio yn y cyfrynge am dros hanner canrif! Disgrifiwch eich swydd mewn un frawddeg. Yn bennaf yn Famgu, ... Darllenwch mwy

 • 17 Gorffennaf 2014

  TROI’R ANWELEDIG YN WELADWY YNG NGHAERDYDD

  “…dyma’r stori fwya’ afaelgar, gwefreiddiol i mi glywed ers amser maith – os erioed falle.”  Adolygiad Elinor Gwynn ar raglen Dewi Llwyd (13/07/14). Datganiad Cwmni’r Fran Wen  Yn dilyn ymateb “anhygoel” yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd, mae monolog bwerus a dirdynnol gan yr awdur Aled Jones Williams yn cyrraedd Caerdydd wythnos nesaf (22 a ... Darllenwch mwy

 • 17 Gorffennaf 2014

  Ysbrydoliaeth Ani Saunders

  gan Lois Gwenllian Jones Yn y diweddaraf o’n cyfres #Ysbrydoliaeth, rydym yn sgwrsio ag unigolyn creadigol iawn. Mae Ani Saunders yn berfformwraig sy’n arlunio, cyfansoddi ac yn ymddiddori â ffasiwn. Cefais i gyfle i’w holi am sut mae Caerdydd yn ei hysbrydoli hi. “Ma’ popeth yn fy ysbrydoli yn ei ffordd ei hunan i fod ... Darllenwch mwy

 • 15 Gorffennaf 2014

  Oes gennym ni ormod o ddillad ?

  Mae Huw Onllwyn wedi bod yn considro beth i wneud gyda’i hen ddilad ar ôl gwylio rhaglen deledu This World: the Secret Life of Your Clothes (BBC 2: 15 Gorffennaf). Mae gennyf lond garej o hen deganau, hen ddillad, hen feics bach fy mab, a deunydd amrywiol nad oes eu hangen arnom, bellach. Bues yn eu ... Darllenwch mwy

 • 14 Gorffennaf 2014

  Le Tour de Caerdydd

  Cyfaddefiad i gychwyn: fi wrth fy modd yn seiclo o amgylch Caerdydd ond fi wir ofn seiclo ar y ffordd fawr. O’n i dan yr argraff, felly, bo’ fi’n gwybod am bob un llwybr “diogel” yn y Bae a chanol y ddinas – ond mae’n troi mas bo’ fi’n anghywir …. Des i i nabod ... Darllenwch mwy

 • 12 Gorffennaf 2014

  Holi Alex Jones yn Tafwyl

  Bu Huw Onllwyn yn siarad gyda Alex Jones yn Tafwyl heddiw ma.. Un o lysgenhadon Tafwyl 2014 yw un o ser disgleiriaf y cyfryngau torfol, sef Alex Jones (sy’n cyflwyno’r One Show ar y BBC). Mae’n gefnogol iawn i’r Gymraeg ac i’r wyl ond, o glywed fy mod ‘ar y maes’, mynnodd fy ngweld yn ... Darllenwch mwy

 • 12 Gorffennaf 2014

  Cynllun i sefydlu canolfan i’r Gymraeg ynghanol y ddinas

  Yn lansiad Tafwyl heddiw, cyhoeddodd Arweinydd Cyngor Caerdydd gynlluniau cychwynnol i  sefydlu canolfan arbennig fydd yn gartref i’r Gymraeg yn y brifddinas. Menter Caerdydd fydd un o brif bartneriaid y cynllun. Wrth siarad yn agoriad swyddogol yr ŵyl yng Nghastell Caerdydd, dywedodd y Cynghorydd Phil Bale y byddai ‘Gofod y Gymraeg’ yn ganolbwynt i bobl fedru cymryd rhan ... Darllenwch mwy