• 8 Hydref 2015

  Cynllun Cyllido Torfol Cathays yn codi £20K Mewn Pythefnos

  Mae ymgyrch cyllido torfol i ariannu’r gwaith o adfer Capeli Mynwent Cathays wedi llwyddo i godi £20,000 mewn pythefnos, ond mae angen £20,000 arall cyn diwedd mis Tachwedd i adfywio’r cyntaf o’r capeli hanesyddol. Dywedodd y Cynghorydd Bob Derbyshire, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros yr Amgylchedd: “Mae’r ymateb i’r ymgyrch hon wedi bod yn ffantastig ... Darllenwch mwy

 • 8 Hydref 2015

  Yn ôl i’r ysgol !

  Pwy sy’n cofio’r siart pH yn eich gwersi Gwyddoniaeth? Asid â pH 0 – 6, alcali â pH 8 – 14, a pH 7 yn niwtral? A oeddech chi’n ymwybodol bod gan ein cyrff yr un egwyddor? Gweithreda’r corff yn well â pH niwtral ac alcali. Mae gormodedd o asid yn y corff yn atynnu ... Darllenwch mwy

 • 8 Hydref 2015

  Huw Edwards yn trafod capeli Cymraeg Llundain

  Nos Wener Hydref 9fed mi fydd y newyddiadurwr a phrif gyflwynydd newyddion y BBC, Huw Edwards yn cynnal sgwrs am hanes Capeli Cymraeg Llundain. Bydd y drafodaeth yn seiliedig ar ei lyfr diweddaraf City Mission: The Story of London’s Welsh Chapels. Mae’r gwaith yn ffrwyth ei lafur ar ôl pum mlynedd o ymchwilio hanes y rhwydwaith ... Darllenwch mwy

 • 1 Hydref 2015

  Perfformiadau emosiynol: Adolygiad Blood Brothers

  Gan Hannah Pearce Mae’r sioe gerdd boblogaidd Blood Brothers wedi dychwelyd i’r Theatr Newydd, Caerdydd am yr wythnosau nesaf a gan mai hon yw fy hoff sioe gerdd, pa well ffordd oedd o dreulio fy mhenblwydd na mynd i’w gweld? Gan fy mod wedi gweld Blood Brothers o’r blaen, roedd gen i ddisgwyliadau mawr gan fod ... Darllenwch mwy

 • 1 Hydref 2015

  Helter Skelter bywyd

  Dyma darn gan Andrew Tamplin yn disgrifio ei salwch a’i daith nôl tuag at iechyd. Yn y 6 mis diwethaf … Rwyf wedi diodde’ chwalfa feddyliol. Gofynnwyd i mi gan lawer o bobl eithaf cynnar yn ystod fy salwch i esbonio sut deimlad oedd diodde’ o chwalfa … bydd llawer ohonoch yn gwybod fod hyn ... Darllenwch mwy