• 22 Mai 2015

  Canolfan Gymraeg i Gaerdydd ?

  Datganiad Cyngor Caerdydd Bydd adroddiad yn cael ei drafod gan Gyngor Dinas Caerdydd ddydd Iau 28 Mai, yn ceisio cymeradwyaeth derfynol i ddatblygu Canolfan Gymraeg yng nghalon canol dinas Caerdydd. Os cytunir arni, nod y ddarpariaeth fydd hyrwyddo, dathlu a diogelu’r iaith Gymraeg yn y brifddinas drwy greu gofod agored a fydd yn hwyluso’r Gymraeg ... Darllenwch mwy

 • 21 Mai 2015

  Iphigenia in Splott yn rhywbeth i gnoi cil drosto

  Adolygiad o ‘Iphigenia in Splott’ gan Hannah Pearce Mae’r ddrama ‘Iphigenia in Splott’ wedi derbyn adolygiadau gwych ers iddi ddechrau yn Theatr Sherman. Yn dilyn hyn, penderfynwyd ymestyn nifer y dyddiau o ganlyniad i alw mawr am y ddrama boblogaidd. Yn amlwg felly roedd gen i ddisgwyliadau mawr wrth fynd i weld y sioe ac mae’n ... Darllenwch mwy

 • 19 Mai 2015

  Ar drywydd bwyd Cymreig da drwy Saffari

  Mae cyfle i fwynhau teithiau bwyd arbennig fel rhan o Ŵyl Fwyd a Diod y Bontfaen wythnos nesa’. Heno yn nhy bwyta Arboreal yn y dref, fe lansiwyd y fenter gyda digwyddiad lle roedd cynnyrch lleol ar gael i’w blasu. Mae cwmni Loving Welsh Food cynnig teithiau a saffaris bwyd, gweithdai a chyflwyniadau am gynnyrch Cymreig ... Darllenwch mwy

 • 17 Mai 2015

  Clebran Da.. Joanna Davies

  Mae’r awdures Joanna Davies wedi bod yn trafod ei nofel newydd gyda Pobl Caerdydd. Dyma bumed nofel Joanna, a hwn yw Llyfr y Mis ,Cyngor Llyfrau Cymru. Fe fydd Joanna yn trafod Un Man yng Ngŵyl Tafwyl ar ddydd Sadwrn, 4 Gorffennaf am 4pm. Un Man yw dy bumed nofel Gymraeg sut bydde ti’n disgrifio’r ... Darllenwch mwy

 • 13 Mai 2015

  Ymgyrch dros swyddog llawn amser Cymraeg yn dwysáu

  Datganiad i’r wasg Mae myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Caerdydd wedi galw am gyfarfod gydag uwch swyddogion Prifysgol Caerdydd, yn dilyn ymateb llipa gan Undeb y Myfyrwyr mewn cyfarfod yr wythnos diwethaf. Meddai Steffan Bryn, Swyddog Iaith Gymraeg rhan-amser a gwirfoddol Undeb y Myfyrwyr: “Trefnwyd y cyfarfod gyda’r Undeb er mwyn rhoi cyfle i Undeb y Myfyrwyr ... Darllenwch mwy