• 11 Gorffennaf 2016

  Hwyl yn yr Ŵyl wrth i Tafwyl Dyfu

  Gan Hannah Pearce Eleni, ymwelodd 36,500 o bobl â gŵyl Tafwyl yng Nghastell Caerdydd sy’n dwf aruthrol o’r 34,000 a ymwelodd â’r ŵyl llynedd. Cynhaliwyd yr ŵyl am yr eilwaith dros y penwythnos cyfan, gyda mwy o bobl nag erioed, 15,500, yn mynychu ddydd Sul. Wrth i’r haul lifo dros furiau’r castell, llifodd y torfeydd ... Darllenwch mwy

 • 1 Gorffennaf 2016

  Elusen Roald Dahl yn dathlu gwaith y nyrsus arbennigol

  Mae 2016 yn ganmlwyddiant geni Roald Dahl. Mae Eleanor Gardiner yn gweithio i’r elusen Roald Dahl’s Marvellous Children’s Charity sefydlwyd 25 mlynedd yn ôl gan Felicity Dahl (Liccy), gweddw Roald. Yma, mae hi’n sôn am waith yr elusen a’r digwyddiadau sydd ar y gweill i ddathlu’r penblwydd. Mae Roald Dahl Marvellous Children’s Charity yn darparu nyrsys arbenigol ... Darllenwch mwy

 • 27 Mehefin 2016

  Cofio’r Somme

  Mae aelodau’r cyhoedd yn cael eu hannog i ymuno yn y gwasanaeth i goffau Brwydr y Somme yn Eglwys Gadeiriol Llandaf a’r Gofeb Ryfel Genedlaethol. Nos Iau Mehefin 30ain, bydd gwylnos i anrhydeddu’r rheiny a ymladdodd yn ddewr ym mrwydr fwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei chynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf rhwng 9pm ... Darllenwch mwy

 • 24 Mehefin 2016

  Stephen yn Serennu yn Shadowlands

  Adolygiad gan Hannah Pearce Am yr wythnos hon mae Shadowlands yn y Theatr Newydd a nos Fawrth oedd noson agoriadol y ddrama. Rhaid i mi gyfaddef, nid oeddwn wedi clywed am y ddrama cyn i mi fynd i’w gweld ac felly nid oedd gennyf unrhyw fath o ddisgwyliadau ohoni. Mae hynny’n beth da yn yr ... Darllenwch mwy

 • 21 Mehefin 2016

  ‘The 39 Steps’ yn Camu i’r Blaen

  Adolygiad gan Hannah Pearce Nos Fawrth oedd noson agoriadol, a fy nhro cyntaf i weld, ‘The 39 Steps’ yn y Theatr Newydd. Wedi clywed sylwadau da am y sioe o’r blaen, roedd gen i ddisgwyliadau mawr ohoni, yn enwedig wrth ystyried mai addasiad o ffilm enwog ydyw. Fel rhywun sydd weithiau’n cwestiynu a yw addasiadau ... Darllenwch mwy