• 11 Chwefror 2016

  Cipolwg ar y Crèche

  Bu lot o hwyl dros y penwythnos wrth i rhai o blant y ddinas gael cipolwg ar crèche cyntaf Mudiad Meithrin yn yr Hen Lyfrgell. Mae’r creche, fydd yn weithredol o Chwefror 15fed, wedi’i ddylunio i roi’r argraff ei fod y tu mewn i longofod y Balalŵn, sef cartref Dewin a Doti, a Dewin ei hun ... Darllenwch mwy

 • 8 Chwefror 2016

  Cymru v Yr Alban – Cyngor Teithio

  Mae Cymru’n chwarae yn erbyn Yr Alban yn Stadiwm Principality ar ddydd Sadwrn Chwefror 13, gyda’r gêm yn dechrau am 4.50pm. Oherwydd trefniadau diogelwch ychwanegol, mae Cyngor Caerdydd yn cynghori i gefnogwyr roi digon o amser ar gyfer y daith i mewn i ganol y ddinas ac i’r stadiwm. Os ydych yn dod â bag, bydd rhaid ... Darllenwch mwy

 • 8 Chwefror 2016

  Safon Bywyd Caerdydd Ymysg y Gorau yn Ewrop

  Mae Caerdydd wedi camu i’r trydydd safle ar restr y prifddinasoedd gorau i fyw ynddyn nhw yn Ewrop, yn ôl arolwg gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r brifddinas wedi llamu o’r chweched safle i’r trydydd, yn gydradd â Copenhagen a Stockholm. Oslo sydd ar y brig a Belffast ar ei hôl. Mae Arolwg Safon Bywyd yn ... Darllenwch mwy

 • 7 Chwefror 2016

  Henry VI: perspectif newydd ar Shakespeare

  Gan Gwenda Richards Nid dyma’r tro cyntaf i fi weld drama’n cael ei llwyfanu mewn gofod anghyffredin. Na chwaith cynhyrchiad gan fenwod yn unig. Na hefyd perfformiad lle mae’r gynulleidfa yn gorfod symud o un lle i’r llall i weld pob golygfa- ond dyma’r tro cyntaf i fi weld drama sy’n cynnwys yr holl elfennau yma i ... Darllenwch mwy

 • 5 Chwefror 2016

  Ymgynghori ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cymraeg

  Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi lansio dau ymgynghoriad ar gynigion i ail-alinio nifer o ddalgylchoedd ysgolion yn y ddinas o fis Medi 2017. Bwriedir i’r cynlluniau, na fyddent yn effeithio ar geisiadau ar gyfer mis Medi 2016, helpu’r cyngor i ateb y galw am leoedd ysgol yn fwy effeithiol er mwyn sicrhau system derbyn i ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]