• 21 Mehefin 2017

  Cyhoeddi Eisteddfod 2018

  Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd ar ddydd Sadwrn Mehefin 24ain, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio ar lawnt Neuadd y Ddinas ar gyfer perfformiadau gan artistiaid lleol, gan roi blas o’r hyn sydd i ddod y flwyddyn nesaf yn yr Eisteddfod ei hun. Yn unol â ... Darllenwch mwy

 • 14 Mehefin 2017

  Traeth Bae Caerdydd yn dod â’r Haf yn ôl i’r Ddinas

  Mae’r traeth yn ôl! Bydd Caerdydd unwaith eto yn creu glan y môr ei hun gyda dychweliad  Traeth Bae Caerdydd Capital FM o ddydd Gwener 28 Gorffennaf tan ddydd Sul 3 Medi. Bydd yr atyniad yn Roald Dahl Plass yn cynnwys traeth tywodlyd mawr, ardal chwarae dŵr bas, amrywiaeth o reidiau a gemau, olwyn fawr ... Darllenwch mwy

 • 17 Mai 2017

  Gwirfoddoli yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd 2018

  Cynhelir Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd 2018 am 3pm ar ddydd Sadwrn 24 Mehefin ar lawnt Neuadd y Ddinas. Mae’r achlysur pwysig hwn yn rhoi cyfle i estyn gwahoddiad i rai o ddalgylch yr Eisteddfod ddod at ei gilydd er mwyn dathlu dyfodiad yr Ŵyl. Yn ystod y dydd bydd nifer o weithgareddau a pherfformaidau ger ... Darllenwch mwy

 • 30 Ebrill 2017

  Cyfleoedd Gwirfoddoli yng Ngemau Cymru

  Os ydych chi’n frwd dros chwaraeon, yn 16 oed neu hŷn ac yn awyddus i helpu digwyddiad aml-chwaraeon mwyaf Cymru, mae trefnwyr Gemau Cymru eisiau clywed oddi wrthych chi! Cynhelir Gemau Cymru eleni mewn gwahanol leoliadau ledled Caerdydd o ddydd Gwener 30 Mehefin tan ddydd Sul 2 Gorffennaf ac mae’r trefnwyr yn chwilio am wirfoddolwyr ... Darllenwch mwy

 • 10 Ebrill 2017

  Casgliadau Gwastraff dros y Pasg

  Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi manylion casgliadau gwastraff dros y Pasg. Bydd casgliadau gwastraff fel arfer ar Ddydd Gwener y Groglith ond byddant un diwrnod yn hwyrach yr wythnos ganlynol oherwydd Dydd Llun y Pasg. Yn ystod yr wythnos sy’n dechrau dydd Llun 17 Ebrill, bydd yr holl gasgliadau yn cael eu cynnal ddiwrnod yn ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]