• 25 Hydref 2014

  Dim Sŵn? Dim trafferth…

  Adolygiad ‘Dim Sŵn’ o safbwynt artist Marged Rhys Roeddwn i’n ffodus iawn o fod yn rhan o Ŵyl Sŵn unwaith eto eleni gyda fy mand gwerin amgen, Plu. Roedd hi’n sioc clywed bod yr ŵyl yn cael ei chwarteru o 200 band dros 4 diwrnod i 50 band dros ddiwrnod eleni, ond daeth y rhyddhad pan ... Darllenwch mwy

 • 24 Hydref 2014

  Darllena.Datblyga

  Mae Achub y Plant yn gwahodd teuluoedd i ddigwyddiad am ddim yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Iau 30 Hydref i ddathlu popeth sy’n hudolus am ddarllen. Rhwng 10.30am a 5.30am bydd amrywiaeth eang o westeion arbennig gan gynnwys cyflwynydd CBeebies Alex Winters, cyflwynydd Cyw Gareth Delve, a chymeriadau y Gryffalo, Wini’r Wrach a Sali ... Darllenwch mwy

 • 24 Hydref 2014

  Clebran ‘Da … Lowri Cooke

  Yn eich siop lyfrau lleol mae llyfr newydd gan Lowri Haf Cooke,  Pobol y Cwm – Pen-blwydd Hapus 40 (Gwasg Gomer). Dros y flwyddyn a fu, bu’r awdures o Benylan yn ymchwilio i hanes y gyfres, ac yn treulio misoedd yng nghwmni’r criw cynhyrchu a’r actorion yn stiwdios y BBC ym Mhorth Teigr, Bae Caerdydd. ... Darllenwch mwy

 • 23 Hydref 2014

  Perfformiad gwych arall i guro Ipswich

  Caerdydd 3 Ipswich 1 Gan PDWB Perfformiad da arall. Buddugoliaeth arall. Bydd cefnogwyr Caerdydd yn meddwl bod nhw’n breuddwydio. Beth bynnag mae’r rheolwr newydd Russell Slade wedi gwneud ers iddo gyrraedd pythefnos yn ôl mae’n gweithio. Ar ôl buddugoliaeth campus yn erbyn Notts Forest ar y penwythnos parhaodd Caerdydd i chwarae’n dda nos Fawrth wrth ... Darllenwch mwy

 • 23 Hydref 2014

  Diwrnod newyddion hyperlleol yn y Bae

  Mae adeilad y Pierhead yn y Bae wedi cael ei droi’n ystafell newyddion mawr heddiw wrth i newyddiadurwyr hyperlleol Cymru gan gynnwys criw Pobl Caerdydd ddod ynghyd ar wahoddiad Llywodraeth Cymru. Rosemary Butler, y Llywydd sydd wedi estyn y gwahoddiad i bapurau lleol a gwefanau hyperlleol er mwyn gweld sut y gall gweleidyddion cyrraedd pobl Cymru ... Darllenwch mwy

 • 20 Hydref 2014

  Gwobrau Dewi Sant 2015

  Ydych chi’n nabod rhywun yn y ddinas sy’n haeddu sylw am gamp neu weithgaredd arbennig, neu falle sy’n gweithio’n dawel fach, falle, i wella bywyd pobl eraill? Dim ond ychydig ddyddiau sydd i fynd cyn y dyddiad cau i enwebu rhywun eithriadol am Wobr Dewi Sant 2015. Mae’r Gwobrau, sydd bellach yn eu hail flwyddyn, ... Darllenwch mwy

 • 20 Hydref 2014

  Arwyddion y Sidydd: Scorpio

  Pob mis fe fydd  Eiri Palfrey yn dadansoddi pob un o arwyddion y Sidydd (Zodiac) Fis yma, Scorpio sydd dan y chwyddwydr…. Ar Hydref 23ain bydd yr haul yn newid arwydd. Mae pawb a aned rhwng y dyddiad hwn a Tachwedd 23ain yn perthyn i Scorpio, sef wythfed arwydd y Sidydd. Arwydd dwr dan reolaeth ... Darllenwch mwy

 • 19 Hydref 2014

  Dechreuad campus i Russell Slade

  Caerdydd 2 Nottingham Forest 1 Gan PDWB Buddugoliaeth galonogol iawn i Gaerdydd ac i Russell Slade yn ei gêm gyntaf fel rheolwr newydd.  Dim ond am gwpl o wythnosau mae Slade  wedi bod gyda’r chwaraewyr ond yn barod mae’n bosib gweld gwelliannau mawr. Roedd e fel chwa o awyr iach i weld Caerdydd chwarae fel ... Darllenwch mwy

 • 19 Hydref 2014

  Dathlu 40 mlynedd Pobol y Cwm

  Gan Ieuan Rhys Oni bai eich bod chi wedi bod yn byw mas o’r wlad neu hyd yn oed ar ben mynydd am yr wythnosau dwetha bysech chi’n gwybod bo’r opera sebon ‘PobolY Cwm’ newydd ddathlu ei phenblwydd yn 40. Pan ymunes i a’r cast ym 1983 fi oedd aelod ifanca’r cast (oni bai am ... Darllenwch mwy