• 26 Mehefin 2015

  ‘Made in Cardiff’ yn Nhafwyl

  Gan Huw Owen, o ‘Made in Cardiff’. Gyda disgwyl i 20,000 o bobol ymweld â’r Tafwyl penwythnos nesaf , mi fydd Made in Cardiff yno i helpu i ddathu’r digwyddiad. Bydd ein gohebydd Ndidi Spencer, a ddaeth i’n dinas ychydig flynyddoedd yn ôl o Ogledd Lloegr, yn dysgu ychydig o Gymraeg fel ei bod yn gallu ... Darllenwch mwy

 • Tomos ac Osian yn ymarfer ar gyfer y 5km Rainbow Run

  26 Mehefin 2015

  Plant 5 oed i rhedeg 5km i godi arian i Ty Hafan

  Tomos ac Osian yn ymarfer ar gyfer y 5km Rainbow Run

  Mae Park Run Bychan Caerdydd wedi ysbrydoli criw o blant bach i godi arian i Ty Hafan. Bob bore dydd Sul mae torf o blant yn ymgynull ar Gaeau Llandaf i gymeryd rhan yn Park Run Bychan Caerdydd (Junior Park Run). Pan mae’r chwiban yn chwythu am 0930 y bore mae’r ieuenctid– sydd rhwng 4 a ... Darllenwch mwy

 • 22 Mehefin 2015

  Yr Hen Lyfrgell – Angen Eich Barn Chi

  Mae Menter Caerdydd, ar y cyd â Chyngor Caerdydd, wedi llwyddo yn eu cais am grant o £400,000 gan Lywodraeth Cymru tuag at sefydlu Canolfan Gymraeg yn adeilad Yr Hen Lyfrgell. Bydd y ganolfan yn agor ei drysau mis Tachwedd. Y nod yw creu canolfan groesawgar yng nghalon y ddinas sy’n dathlu, hyrwyddo a hwyluso’r Gymraeg ... Darllenwch mwy

 • 22 Mehefin 2015

  Arwydd y Mis: Cancer

  Gan Eiry Palfrey Llun gan Suzanne Carpenter Os cawsoch eich geni rhwng Mehefin 21ain a Gorffennaf 19eg – rydych chi dan arwydd Cancer. Arwydd dŵr dan reolaeth y lleuad, er bod yr Haul ar ei anterth adeg eich geni. Person annwyl a thriw, ac yn berson sensitif, hynod o emosiynol, a dagreuol ar adegau.  Mi ... Darllenwch mwy

 • 22 Mehefin 2015

  Kiti: Y ffasiwn beth ym Mhontcanna

  Gan Huw Onllwyn Fel un sy’n gweld ei hun fel arweinydd byd ffasiwn Caerdydd (os nad Prydain Fawr) nid oedd yn syndod i mi dderbyn galwad ffon gan Anna (Wintour), yn gofyn i mi fynd i weld y siop ‘go-to’ diweddaraf i ferched ffasiynol y Brif Ddinas. “Ond, Anna…”, meddais, “dwi’n paratoi i fynd i ... Darllenwch mwy