• 4 Mawrth 2015

  Sîn bwyd cyffrous y brifddinas

  Gan Dorian Morgan Cwpwl o flynydde nôl, bydde sgwrs ynglŷn â thai bwyta Caerdydd yn sgwrs gymharol fer. Ond erbyn hyn, fe allech chi siarad am oriau wrth i fwy a fwy o lefydd agor eu drysau ar hyd a lled y brifddinas. Mae rhai wedi mynd mor bell â’i alw’n ‘chwyldro’. Mae canol y ddinas ... Darllenwch mwy

 • 1 Mawrth 2015

  Wolves yn rhy gryf i Gaerdydd

  Caerdydd 0 Wolves 1 Gan PDWB Dyma ganlyniad siomedig arall i’r Adar Gleision. Er  bod neb yn gallu cwyno am ymdrech y tîm gartre mae’n rhaid dweud doedden  nhw byth yn edrych fel ‘sen nhw wedi  gallu ennill y gem yma. Wolves wnaeth rheoli’r chwarae am y rhan fwya o’r amser a dylen nhw fod ... Darllenwch mwy

 • 1 Mawrth 2015

  Diolch yn fawr i’r Unthanks: adolygiad

  Adolygiad o gyngerdd The Unthanks yn Neuadd Dewi Sant gan Catherine Hopkins Chwaraeodd sêr newydd cerddoriaeth gwerin The Unthanks i gynulleidfa brwydfrydig Neuadd Dewi Sant neithiwr. Mae’r chwiorydd Becky a Rachel, yn canu gyda help band llawn, sef pumawd llinynnol, drymiau, piano a mwy, caneuon traddodiadol gwerin yn eu harddull hardd eu hunain. Mae’r chwiorydd yn ... Darllenwch mwy

 • 27 Chwefror 2015

  Sefwch Lan dros Addysg Gymraeg

  Datganiad gan Ymgyrch TAG Nos Wener fe fydd comedïwyr o Gaerdydd yn sefyll lan dros Addysg Gymraeg, gan gynnig achlysur arbennig er mwyn hyrwyddo’r achos yn Ne Caerdydd. Bydd y cyflwynydd a’r comedïwr poblogaidd Daniel Glyn a’i gyfeillion yn cymryd i’r llwyfan yng Nghlwb Lyndon ar Clare Rd, Grangetown, i gellwair a rhannu geiriau ffraeth ... Darllenwch mwy

 • 27 Chwefror 2015

  Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn Dathlu Tair Mlynedd

  Datganiad gan Leusa Llewelyn Rhwng 24-29 Mawrth eleni bydd awduron a darllenwyr ifainc yn heidio i’r brifddinas ar gyfer trydedd bennod Gŵyl Llên Plant Caerdydd. A hithau eleni yn gan mlynedd ers geni un o hoff awduron plant Cymru, T. Llew Jones, bydd hyd yn oed mwy o reswm dathlu dychymyg a llenyddiaeth plant nag ... Darllenwch mwy