• 4 Awst 2015

  Cymru v Iwerddon – Cyngor ar Deithio i’r Gêm

  Bydd Cymru’n herio Iwerddon yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn gyda’r gic gyntaf am 2.30pm. Disgwylir torf o 74,000 ac mae Cyngor Dinas Caerdydd yn argymell i bobl neilltuo digon o amser i gyrraedd y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus preifat lle y bo’n bosibl. Gall y rheini sy’n dod â’u ... Darllenwch mwy

 • 2 Awst 2015

  Gorsaf Fysus Wedi Cau

  Mae gorsaf fysus Caerdydd bellach wedi cau i alluogi gwaith i ddechrau ar ddatblygiad y Sgwâr Canolog. Bydd y ddinas yn cael cyfnewidfa drafnidiaeth newydd a adeiledir ar safle Tŷ Marland a maes parcio NCP i’r gogledd o’r rheilffordd. Caiff y cyfleuster cyfoes ei ddylunio gan Foster + Partner a dan yr amserlen bresennol, ac yn amodol ar ... Darllenwch mwy

 • 31 Gorffennaf 2015

  Cadarnhau Ardal Cefnogwyr Cwpan Rygbi’r Byd 2015

  Llai na hanner can diwrnod sydd nes i Gwpan Rygbi’r Byd 2015 ddechrau, gyda chystadleuaeth rygbi fwya’r byd yn dod i Gaerdydd. Bydd wyth gêm yn Stadiwm y Mileniwm, ond caiff gefnogwyr hefyd gyfle i fynd i un o Ardaloedd Cefnogwyr Swyddogol mwyaf y twrnamaint yng nghanol y ddinas. Bydd Parc yr Arfau – cartref ... Darllenwch mwy

 • 29 Gorffennaf 2015

  Cyngor Caerdydd yn ymateb i helynt y bins

  Mae’n wythnos bellach ers i Bingate daro rhai o ardaloedd y ddinas ac mae cyngor Caerdydd wedi ymateb i ymholiadau Pobl Caerdydd ynglŷn a’r hyn oedd y tu ôl i’r penderfyniad i ddosbarthu cannoedd o finiau i drigolion a beth fydd yn digwydd o hyn ymlaen. Mae dosbarthu’r biniau wedi gorffen erbyn hyn a’r ardaloedd canlynol wedi cael biniau ... Darllenwch mwy

 • Cynllun Gwreiddiol Heol y Frenhines

  28 Gorffennaf 2015

  Cam yn agosach i gael arwydd Cymraeg ar Orsaf Heol y Frenhines

  Cynllun Gwreiddiol Heol y Frenhines

  Mae Network Rail a Chomisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau y byddant yn cyfarfod i drafod dyfodol arwydd uniaith Saesneg gorsaf Heol y Frenhines yng Nghaerdydd. Mae’r newyddion yma yn dilyn protest gan Gymdeithas yr Iaith ar ddydd Sadwrn ac ar ôl i ddilynwyr Pobl Caerdydd dynnu sylw at yr arwydd chydig wythnosau yn ôl. Yn ... Darllenwch mwy