• 5 Medi 2015

  Cyngor ar deithio i’r gêm rygbi heddiw

  Datganiad Cyngor Caerdydd Bydd Cymru’n herio’r Eidal ddydd Sadwrn gyda’r gic gyntaf am 5pm yn Stadiwm y Mileniwm.  Disgwylir torf o 50,000 ac mae Cyngor Dinas Caerdydd yn argymell i bobl neilltuo digon o amser i gyrraedd y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus preifat lle y bo’n bosibl. Gall y rheini ... Darllenwch mwy

 • 25 Awst 2015

  Dileu Dosbarth Cymraeg Newydd: Cyfarfod Brys

  Neges gan Ymgyrch TAG Annwyl Bawb Efallai bod rhai ohonoch wedi clywed bod y Cyngor wedi canslo’r dosbarth Cymraeg a addawyd inni, gyda dim ond ychydig ddiwrnodau i fynd cyn y tymor newydd. Roedd yna fore agored wedi’i drefnu ar gyfer y 4ydd o Fedi gyda’r addewid o’r dosbarth yn dechrau’r wythnos wedyn. Mae’r sefyllfa ... Darllenwch mwy

 • 24 Awst 2015

  Rhowch Groeso i Gefnogwyr y Crysau Duon

  Wrth i Gwpan Rygbi’r Byd nesáu, dyma apêl gan Yvonne Evans i bobl Caerdydd sydd gyda diddordeb mewn gosod llety i gefnogwyr rygbi Seland Newydd. Yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd yn Seland Newydd 2011 fe drefnodd Trudi Gatland (gwraig Warren) a Basil Lennan gynllun aros ar gyfer cefnogwyr rygbi Cymru. Trefnwyd y cynllun ar gyfer rhieni’r ... Darllenwch mwy

 • 13 Awst 2015

  Roll Up! Roll Up! Adolygiad o sioe gerdd Barnum

  Gan Gwenda Richards Adnabyddir P.T. Barnum fel y dyn ddaeth â sioe gorau’r byd i gynulleidfaoedd America a’r wythnos yma mae Brian Conley yn serenni fel y dyn ei hun ac wedi dod a ‘Barnum’,  gwledd hynod lliwgar i Ganolfan y Mileniwm. Cymeriad lliwgar iawn oedd Phineas Taylor Barnum oedd yn dwli ar dwyll eithaf diniwed neu ... Darllenwch mwy

 • 4 Awst 2015

  Cymru v Iwerddon – Cyngor ar Deithio i’r Gêm

  Bydd Cymru’n herio Iwerddon yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn gyda’r gic gyntaf am 2.30pm. Disgwylir torf o 74,000 ac mae Cyngor Dinas Caerdydd yn argymell i bobl neilltuo digon o amser i gyrraedd y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus preifat lle y bo’n bosibl. Gall y rheini sy’n dod â’u ... Darllenwch mwy