• 18 Tachwedd 2014

  Hwyl yr Ŵyl yn Amgueddfa Cymru

  Gyda’r coed yn diosg eu gwisgoedd coch a’r tymheredd yn gostwng, mae’n Amgueddfeydd Cenedlaethol yn paratoi at y gaeaf a dathliadau’r Nadolig, gan gynnig rhaglen o weithgareddau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Dyma flas o beth fydd yn digwydd … Ar 6 a 7 Rhagfyr bydd ... Darllenwch mwy

 • 18 Tachwedd 2014

  Cymru v Seland Newydd – Cyngor ar Deithio

  Wrth i Gymru baratoi ar gyfer y gêm yn erbyn y Crysau Duon ar ddydd Sadwrn yn nhrydedd gêm cyfres rhyngwladol yr hydref yn Stadiwm y Mileniwm, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canllawiau i bobl sy’n dod i wylio’r gêm. Bydd y gêm yn cychwyn am 5.30pm a disgwylir torf o 74,000, yn ogystal â’r ... Darllenwch mwy

 • 17 Tachwedd 2014

  The Lion King – Canolfan y Mileniwm

  Tocyn am ddim i Disney’s ‘The Lion King’? Ie plîs! Adolygiad Esther Strange Ar ddydd Iau, heb os nac oni bai, mi welais i’r sioe gerdd fwyaf gweledol anhygoel erioed yng Nghaerdydd, sef Disney’s The Lion King yng Nghanolfan y Mileniwm. Mae’r sioe wedi bod yn rhedeg yno dros wythnos nawr ac yn parhau dros Nadolig ... Darllenwch mwy

 • 11 Tachwedd 2014

  Jim Parc Nest

  O blith holl Archdderwyddon Gorsedd Beirdd Ynys Prydain dros y blynyddoedd, dim ond un sydd wedi profi’r wefr o wobrwyo ei wraig o lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Cafodd y Prifardd T. James Jones fraint anghyffredin o wobrwyo Manon Rhys gyda’r Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod Wrecsam 2011. Ac yntau’n dathlu ei ben-blwydd yn bedwar ugain eleni, ... Darllenwch mwy

 • 7 Tachwedd 2014

  Diolch DEC i Ddinasyddion Hael Caerdydd

  Mae pobl Caerdydd wedi rhoi £141,400 i Apêl Argyfwng Ebola DEC, Pwyllgor Argyfyngau a sefydlwyd  i helpu’r rhai sydd wedi eu heffeithio gan yr argyfwng Ebola. Dywedodd y pwyllgor, sydd yn cynnwys 13 o brif elusennau cymorth y DU, ei bod yn fraint i weld sut mae’r cyhoedd yn y DU wedi ymateb i argyfwng o’r fath sydd ... Darllenwch mwy

 • 7 Tachwedd 2014

  Ffars yn llwyddo denu cynulleidfa ifanc

  Adolygiad Bedroom Farce , Alan Ayckbourne gan Gwenda Richards Llun gan Emyr Young Ma rhywbeth yn jycos iawn am eistedd mewn theatr ar noson aeafol a chlywed cynifer o bobl yn chwerthin o’ch cwmpas ac actorion ar y llwyfan yn mwynhau cymaint a’r gynulleidfa. Mae criw Black Rat Productions yn dod at derfyn eu taith ... Darllenwch mwy

 • 5 Tachwedd 2014

  Cymru v Awstralia – Cyngor Ar Deithio

  Mae’r tymor rygbi rhyngwladol ar fin dechrau, ac fel arfer mae’r Cyngor wedi cyhoeddi cyngor i bobl sydd yn meddwl dod mewn i ganol y ddinas ar ddyddie’r gemau, gan ddechrau hefo’r gêm rhwng Cymru ac Awstralia ar ddydd Sadwrn. Mae disgwyl i o leiaf 65,000 o bobl ddod i wylio’r gêm, sy’n cychwyn am ... Darllenwch mwy

 • 2 Tachwedd 2014

  Caerdydd yn tanio tair yn erbyn Leeds

  Caerdydd 3 Leeds 1  Gan PDWB Canlyniad da arall i Gaerdydd ac wrth i’r Adar Gleision ennill gartre am y trydydd tro yn olynol, mae gwelliant y tîm o dan Russell Slade, y rheolwr newydd, yn parhau. Ar ôl hanner cynta gwbl ddifflach ac anghofiadwy gwellodd pethau’n fawr yn syth ar ôl yr egwyl. Cafodd ... Darllenwch mwy

 • 25 Hydref 2014

  Dim Sŵn? Dim trafferth…

  Adolygiad ‘Dim Sŵn’ o safbwynt artist Marged Rhys Roeddwn i’n ffodus iawn o fod yn rhan o Ŵyl Sŵn unwaith eto eleni gyda fy mand gwerin amgen, Plu. Roedd hi’n sioc clywed bod yr ŵyl yn cael ei chwarteru o 200 band dros 4 diwrnod i 50 band dros ddiwrnod eleni, ond daeth y rhyddhad pan ... Darllenwch mwy