• 30 Mawrth 2015

  Grant yn sicrhau dyfodol prosiect dawns

  Mae dyfodol prosiect arloesol dawns wedi’i sicrhau am ddwy flynedd diolch i arian y Loteri. Mae Chapter a Coreo Cymru yn falch o fod wedi sicrhau arian Loteri gan Gyngor Celfyddydau Cymru i barhau â phrosiect Cynhyrchydd Creadigol Dawns Cymru am ddwy flynedd arall. Lansiwyd Coreo Cymru ym mis Ionawr 2012 gyda’r nod o gefnogi artistiaid a ... Darllenwch mwy

 • 27 Mawrth 2015

  Yr Harri-Parris ar eu ffordd i Gaerdydd

  Datganiad i’r wasg. Mae’r teulu llwyfan poblogaidd, yr Harri-Parris, sef teulu ffermio anarferol ar y naw o Sir Benfro sy’n canu ac yn dawnsio, a grëwyd gan gwmni Mai oh Mai, yn paratoi i ymddangos yn eu hail ddrama gomedi, gyda chaneuon gwreiddiol newydd, yn ystod Gwanwyn 2015.  (Chapter Dydd Mawrth 31 Mawrth-dydd Sadwrn 4 Ebrill, ... Darllenwch mwy

 • 26 Mawrth 2015

  Tafwyl yn wŷl ddeuddydd i ddathlu penblwydd yn 10 oed

  Mae 2015 yn nodi blwyddyn arbennig iawn i ŵyl Tafwyl. Bydd y 10fed Tafwyl yn digwydd dros ddau ddiwrnod eleni, ar ddydd Sadwrn 4ydd a Dydd Sul 5ed Gorffennaf yng ngerddi hyfryd Castell Caerdydd. Oherwydd chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru mae modd cynnal yr ŵyl boblogaidd dros ddeuddydd am y tro cyntaf eleni. Unwaith eto, daw enwau ... Darllenwch mwy

 • 26 Mawrth 2015

  Hyb bysus yn lle canolfan ailgylchu Waungron

  Datganiad gan Gyngor Caerdydd Bydd cabinet Cyngor Dinas Caerdydd yn trafod cynnig i drawsnewid yr hen safle ailgylchu a gwastraff ar Waungron Road yn gyfnewidfa fysus newydd. Byddai’r cynnig yn darparu cyfleuster hollbwysig ar gyfer llwybr trafnidiaeth gyhoeddus newydd ar draws Gogledd-orllewin Caerdydd. Mae Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd wedi cynnig nifer o safleoedd strategol ledled y ... Darllenwch mwy

 • 23 Mawrth 2015

  Dyfodol y Diwc yn y fantol

  Gan Aled Wyn Siŵr y bydde pawb yn cytuno nid yw’r Duke o’r Clarence yn un o dafarndai harddaf Caerdydd.  Yn wir mae’r lle wedi bod yn mynd a’i ben iddi’n raddol ers blynyddoedd – y diffyg buddsoddi, y diffyg paent ac weithiau’r diffyg papur tŷ bach.  Felly pan ddaeth y cyhoeddiad y bydd “last ... Darllenwch mwy