• 28 Awst 2014

  Pier Penarth – Lle Arbennig y Genedl

  Llongyfarchiadau i Pier Penarth a enwebwyd fel Lle Arbennig swyddogol Cymru mewn cystadleuaeth genedlaethol dros yr haf, a welodd y cyhoedd yng Nghymru’n trafod y lleoedd sydd fwyaf ystyrlon iddyn nhw fel rhan o ymgyrch gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i ddod o hyd i hoff dirnod Cymru. Bu’n rhaid i’r pier wrthsefyll cystadlu brwd gan ... Darllenwch mwy

 • 27 Awst 2014

  Clebran ‘Da … Carys Thomas

  Diolch i Carys Thomas, Dirprwy Gyfarwyddwraig Sustrans, am ymuno â ni i glebran … Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV Lefel A2, Sbaeneg.  Dwi di anghofio’r cwbl, ond mae yna dystysgrif rhywle. Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg. Fel Dirprwy Gyfarddwyddraig Sustrans Cymru, rwy’n gyfrifol am hyrwyddo seiclo, cerdded a ffyrdd eraill o ... Darllenwch mwy

 • 25 Awst 2014

  Achub pwll!

  Gan Elinor Haf Roderick, blwyddyn 8 Ysgol Plasmawr Siom yw clywed fod dyfodol pwll Parc Buddug yn y fantol. Mae cynlluniau dan sylw i lenwi’r pwll a rhoi parc sprinkler dŵr yn ei le. Y pwll yma yw’r unig bwll awyr agored yng Nghaerdydd. Rydw i wedi treulio oriau yn chwarae yn y pwll yma ... Darllenwch mwy

 • 23 Awst 2014

  Prosiectau adfywio gwerth £1 miliwn yn Grangetown

  Datganiad gan Lywodraeth Cymru Mae LLywodraeth Cymru yn mynd i wario £1 miliwn ar welliannau i ardal Grangetown.Fe fydd ardal Clare Road a Heol Penarth yn fwy deniadol yn ôl y cynlluniau adfywio. Ar hyn o bryd mae’r siopau o gwmpas canol Grangetown yn ddi raen ac yn ddiflas yn ôl y Llywodraeth. Mae Grangetown ... Darllenwch mwy

 • 22 Awst 2014

  Beth yw’ch barn am gyngor Caerdydd?

  Mae Cyngor Caerdydd yn awyddus i glywed barn defnyddiwr gwasanaethau’r Cyngor. Hoffai’r Cyngor eich gwahodd i gymryd rhan yn eu Harolwg Trigolion Blynyddol o’r enw “Holi Caerdydd”. Mae dolen i’r arolwg yma: Diben yr arolwg yw rhoi cyfle i chi i ddweud eich dweud am sut mae’r Cyngor yn perfformio mewn amryw o wasanaethau a ... Darllenwch mwy

 • 20 Awst 2014

  Dathlu Pride Cymru

  Gan Mabli Jones, Swyddog Ymchwil a pholisi Stonewall Cymru Ddydd Sadwrn cynhaliwyd digwyddiad Pride Cymru 2014 yng Nghaerdydd. Digwyddiad blynyddol a drefnwyd gan wirfoddolwyr yw Pride Cymru (a elwir yn flaenorol Mardi Gras Caerdydd) sy’n dathlu bywyd lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol Caerdydd ac yn hyrwyddo goddefgarwch a chydraddoldeb i aelodau pob un o gymunedau ... Darllenwch mwy

 • 20 Awst 2014

  Gôl ail hanner yn sicrhau tri phwynt i Gaerdydd

  Caerdydd 1 Wigan 0 Gan P.D.W.B Mae pel-droed yn llawn ystrydebau. ‘Os ych chi’n gallu ennill pan dych chi ddim yn chwarae’n dda ry’ch chi’n dîm da’. Ar sail hwnna mae Caerdydd yn dîm gwych. Ennillodd Wigan bron pob un o’r ystadegau……mwy o feddiant, mwy o siots, mwy o gorneli……… ond…….ystrydeb arall…….goliau sy’n ennill gemau. ... Darllenwch mwy

 • 18 Awst 2014

  Tîm criced Morgannwg yn siomi

  Gan Hywel Owen Bu’r mis diwethaf yn un hynod o brysur i Forgannwg gyda’r gemau’n parhau yn y gystadleuaeth 20 pelawd, y bencampwriaeth pedwar niwrnod a dechrau’r gystadleuaeth 50 pelawd. Perfformiadau siomedig iawn a gafwyd yn y bencampwriaeth pedwar niwrnod drwy golli yn erbyn Swydd Gaerwrangon, Swydd Derby a Surrey ym Mae Colwyn. Cafwyd gêm ... Darllenwch mwy

 • 17 Awst 2014

  Dechrau addawol i dymor Caerdydd

  Caerdydd 3 Huddersfield 1 Gan P.D.W.B Ar ôl un tymor siomedig gyda’r bechgyn mawr mae’r Adar Gleision yn ffeindio eu hunain nol yn y Bencampwriaeth eto. Ac er bydd y daith nol lan yn hir ac yn galed o leiaf mae tîm Ole Gunnar Solskjaer wedi cymryd y ddau gam gyntaf heb lawer o drafferth. ... Darllenwch mwy