• 20 Hydref 2014

  Gwobrau Dewi Sant 2015

  Ydych chi’n nabod rhywun yn y ddinas sy’n haeddu sylw am gamp neu weithgaredd arbennig, neu falle sy’n gweithio’n dawel fach, falle, i wella bywyd pobl eraill? Dim ond ychydig ddyddiau sydd i fynd cyn y dyddiad cau i enwebu rhywun eithriadol am Wobr Dewi Sant 2015. Mae’r Gwobrau, sydd bellach yn eu hail flwyddyn, ... Darllenwch mwy

 • 20 Hydref 2014

  Arwyddion y Sidydd: Scorpio

  Pob mis fe fydd  Eiri Palfrey yn dadansoddi pob un o arwyddion y Sidydd (Zodiac) Fis yma, Scorpio sydd dan y chwyddwydr…. Ar Hydref 23ain bydd yr haul yn newid arwydd. Mae pawb a aned rhwng y dyddiad hwn a Tachwedd 23ain yn perthyn i Scorpio, sef wythfed arwydd y Sidydd. Arwydd dwr dan reolaeth ... Darllenwch mwy

 • 19 Hydref 2014

  Dechreuad campus i Russell Slade

  Caerdydd 2 Nottingham Forest 1 Gan PDWB Buddugoliaeth galonogol iawn i Gaerdydd ac i Russell Slade yn ei gêm gyntaf fel rheolwr newydd.  Dim ond am gwpl o wythnosau mae Slade  wedi bod gyda’r chwaraewyr ond yn barod mae’n bosib gweld gwelliannau mawr. Roedd e fel chwa o awyr iach i weld Caerdydd chwarae fel ... Darllenwch mwy

 • 19 Hydref 2014

  Dathlu 40 mlynedd Pobol y Cwm

  Gan Ieuan Rhys Oni bai eich bod chi wedi bod yn byw mas o’r wlad neu hyd yn oed ar ben mynydd am yr wythnosau dwetha bysech chi’n gwybod bo’r opera sebon ‘PobolY Cwm’ newydd ddathlu ei phenblwydd yn 40. Pan ymunes i a’r cast ym 1983 fi oedd aelod ifanca’r cast (oni bai am ... Darllenwch mwy

 • 17 Hydref 2014

  Byw’r freuddwyd mae Sioned

  Gan Gwenda Richards Nid pawb sy’n gallu canu, dawnsio ag actio- ac mae’r nifer o bobl sy’n gallu canu, actio, dawnsio a chanu pedwar offeryn ar y llwyfan yn brin ofnadwy. Dyma beth mae’r actores amryddawn o Gastell Nedd, Sioned Saunders ar gwneud hyn o bryd  ar daith gyda’r sioe gerdd Calamity Jane o gwmpas ... Darllenwch mwy

 • 16 Hydref 2014

  Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd

  gan Sara Moseley  Wedi hir baratoi mae sianel deledu lleol gyntaf Cymru, Made in Cardiff, ar yr awyr. Bob nos ar sianel Freeview 23 caiff drigolion y brif ddinas weld cymysgedd o newyddion ac eitemau cylchgronnol. Daniel Glyn a Mariclare Carey-Jones oedd yn cyflwyno neithiwr. Cafwyd cymysgedd eang o eitemau gan gynnwys miwsig, cyfweliadau ac ... Darllenwch mwy

 • 15 Hydref 2014

  Pawb ar fwrdd y Deadwood stage-adolygiad Calamity Jane

  Gan Gwenda Richards Mae’r Deadwood stage wedi cyrraedd Caerdydd ac mae Calamity Jane yn gynhyrchiad whipcracaway o wych! Roedd y Theatre Newydd yn dan ei sang neithiwr ac ar ddiwedd y perfformiad gyda wyth munud o encore llawn egni, welais i gwen fawr ar wynebau pawb a chlywes ambell i yeeee ha ‘fyd!! OK, dyw sioe gerdd ... Darllenwch mwy

 • 14 Hydref 2014

  Shwmae Caerdydd!

  gan Osian Rhys Yn galw pobl Caerdydd… Mae 15 Hydref yn ddiwrnod Shwmae Su’mae, diwrnod i ddathlu’r Gymraeg. Mae’n ddigwyddiad cenedlaethol, ond bydd pobl mewn gwahanol rannau o’r wlad yn trefnu gweithgarwch lleol. Bydd Shwmae Caerdydd: - yn annog pobl y brifddinas i siarad mwy o Gymraeg - yn rhoi cyfle i estyn allan at ... Darllenwch mwy

 • 11 Hydref 2014

  Dracula Untold

  Adolygiad Dafydd Frayling Mae Luke Evans, yr actor o Aberbargod, yn cynnal y ffilm hon yn anad neb gan chwarae’r brif ran, meddiannu’r sgrin o’r cychwyn tan y diwedd a llwyddo dal ein diddordeb drwyddi draw. Mae’r ffilm yn adrodd stori dechrau gyrfa ddanheddog Dracula, sut roedd ei fywyd cyn iddo droi’n fampîr (bywyd digon ... Darllenwch mwy