• 20 Awst 2014

  Dathlu Pride Cymru

  Gan Mabli Jones, Swyddog Ymchwil a pholisi Stonewall Cymru Ddydd Sadwrn cynhaliwyd digwyddiad Pride Cymru 2014 yng Nghaerdydd. Digwyddiad blynyddol a drefnwyd gan wirfoddolwyr yw Pride Cymru (a elwir yn flaenorol Mardi Gras Caerdydd) sy’n dathlu bywyd lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol Caerdydd ac yn hyrwyddo goddefgarwch a chydraddoldeb i aelodau pob un o gymunedau ... Darllenwch mwy

 • 20 Awst 2014

  Gôl ail hanner yn sicrhau tri phwynt i Gaerdydd

  Caerdydd 1 Wigan 0 Gan P.D.W.B Mae pel-droed yn llawn ystrydebau. ‘Os ych chi’n gallu ennill pan dych chi ddim yn chwarae’n dda ry’ch chi’n dîm da’. Ar sail hwnna mae Caerdydd yn dîm gwych. Ennillodd Wigan bron pob un o’r ystadegau……mwy o feddiant, mwy o siots, mwy o gorneli……… ond…….ystrydeb arall…….goliau sy’n ennill gemau. ... Darllenwch mwy

 • 18 Awst 2014

  Tîm criced Morgannwg yn siomi

  Gan Hywel Owen Bu’r mis diwethaf yn un hynod o brysur i Forgannwg gyda’r gemau’n parhau yn y gystadleuaeth 20 pelawd, y bencampwriaeth pedwar niwrnod a dechrau’r gystadleuaeth 50 pelawd. Perfformiadau siomedig iawn a gafwyd yn y bencampwriaeth pedwar niwrnod drwy golli yn erbyn Swydd Gaerwrangon, Swydd Derby a Surrey ym Mae Colwyn. Cafwyd gêm ... Darllenwch mwy

 • 17 Awst 2014

  Dechrau addawol i dymor Caerdydd

  Caerdydd 3 Huddersfield 1 Gan P.D.W.B Ar ôl un tymor siomedig gyda’r bechgyn mawr mae’r Adar Gleision yn ffeindio eu hunain nol yn y Bencampwriaeth eto. Ac er bydd y daith nol lan yn hir ac yn galed o leiaf mae tîm Ole Gunnar Solskjaer wedi cymryd y ddau gam gyntaf heb lawer o drafferth. ... Darllenwch mwy

 • 17 Awst 2014

  1, 2, 3 …. Rhifau a Ni

  Stori gan Lois Eckley Mae hi’n amhosib heddiw i fynd i unman heb sylwi ar rifau. Mae nhw’n frith ar ein technoleg fodern, does dim angen gwisgo oriawr bellach, allwch chi ddweud yr amser oddi ar wyneb eich ffôn symudol. Mae rhifau yno i egluro rhywbeth i ni, mae nhw wedi eu creu ganddom ni ac yn parhau i godi ... Darllenwch mwy

 • 13 Awst 2014

  Apêl DEC Cymru Argyfwng Gaza

  Yn y llun gwelir Samira, merch 7 oed, yn eistedd yng ngweddillion ei chartref  yn Shishaya ar ddiwrnod cyntaf y cadoediad 72 awr rhwng Israel a Hamas. Fe lwyddodd teulu Samira ddianc cyn i’r tŷ yn ogystal ar ardal gael ei chwalu. Llun: Loulou d’Aki/ Achub y Plant. Mae’r Prif Weinidog wedi addo ei gefnogaeth i ... Darllenwch mwy

 • 12 Awst 2014

  Pobl Glasgow yn ymfalchio yng Ngemau’r Gymanwlad

  Bu Dr Gwen Jones Edwards, gynt o Gaerdydd ond bellach yn byw yn Glasgow, yn mwynhau Gemau’r Gymanwlad. Dyma’i argraffiadau o’r gemau a’i dylanwad ar hunan-hyder Glasgow a’r Alban yng nghyswllt y refferendwm arfaethedig: ‘People make Glasgow…’ …medden nhw, a dyma’r geiriau a fabwysiadwyd gan ail ddinas yr Alban fel sail, ac fel arwyddair, i’r ... Darllenwch mwy

 • 3 Awst 2014

  Carnifal Caerdydd yn dathlu

  Bydd Carnifal mwyaf lliwgar Cymru yn dathlu 25 mlynedd ddisglair ar ddydd Sadwrn 9 Awst, gyda gwisgoedd llawn secwins, llewych a phlu a pharêd lliwgar a swnllyd drwy ganol y ddinas. Bydd Carnifal Caerdydd 2014 yn dechrau ar y llwyfan yn yr Aes am 10.30am gyda gwisgoedd carnifal gogoneddus, dawnsio egnïol, drymiau samba a theatr ... Darllenwch mwy

 • 1 Awst 2014

  Fideo bwlio yn ysbrydoli Y Llais/Voice

  Gan Lois Gwenllian Fideo a wnaeth ysbrydoli’r perfformiwr ifanc o Bwllheli sydd bellach wedi setlo yng Nghaerdydd, Elgan Rhys, i greu’r perfformiad newydd Llais/Voice ac i fynegi ei brofiadau yntau o gael ei fwlio. Mi gefais i sgwrs gydag Elgan yn ddiweddar i gael gwybod mwy amdano ef ei hun ac am y syniad tu ... Darllenwch mwy