• 21 Rhagfyr 2014

  Arwydd y mis: Yr Afr- Capricorn

  Gan Eiry Palfrey Ar Ragfyr 22ain bydd yr haul yn newid arwydd. Mae pawb a aned rhwng y dyddiad hwn a Ionawr 20fed yn perthyn i Capricorn,  sef degfed arwydd y Sidydd. Arwydd daear dan reolaeth y planed Sadwrn– sydd yn gwneud Capricorn yn berson uchelgeisiol a difrifol . Rydych chi’n onest iawn ac yn ... Darllenwch mwy

 • 18 Rhagfyr 2014

  Talent dibendraw’r Parry Isaacs

  gan Huw Cwstard Onllwyn Pan oeddwn yn fachgen ifanc, roeddwn yn gallu neidio 46 gwaith ar fy mhogo stick, cyn disgyn i’r llawr. Roedd fy chwaer yn gallu chwarae ‘chopsticks’ ar y piano; fy mam yn gallu hongian papur wal – a fy nhad yn gallu torri’r lawnt yn ddel. Yn wir, ‘roeddwn yn meddwl ... Darllenwch mwy

 • 17 Rhagfyr 2014

  Pigion o’r Dinesydd

  Yn rhifyn Rhagfyr / Ionawr o’r Dinesydd cewch ddarllen: llwyddiant dwy ferch ysgolion cynradd yn y ddinas a chriw o fechgyn ifanc camp nodedig gŵr 78 oed wrth godi arian at wahanol elusennau hanes Côr CF1 yn cyrraedd rownd derfynol brodor o Gwm Gwendraeth yn trafod dulliau trin canserau yn y Gymdeithas Wyddonol Gwilym Roberts ... Darllenwch mwy

 • 17 Rhagfyr 2014

  Awduron ifanc Ysgol Gynradd Treganna yn cipio gwobrau

  Mae dau o ddisgyblion ysgol gynradd Treganna wedi ennill cystadleuaeth Stori Fer Nadolig a gynhaliwyd gan raglen Geth a Ger ar BBC Radio Cymru . Mae’r 5 stori buddugol yn cael eu darllen gan actorion proffesiynol yn ystod rhaglen Bore Cothi yr wythnos hon, gan gynnwys rhai plant Caerdydd- “Gwesty’r Gaeaf” gan Brychan Davies cafodd ei ddarllen gan Llyr Evans ar ... Darllenwch mwy

 • 4 Rhagfyr 2014

  Toriadau’r Cyngor – Cyfle i Ddweud eich Dweud

  Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn wynebu diffyg cyllidebol o £124 miliwn dros y tair blynedd nesaf, ac mae wedi dechrau’r ymgynghoriad ar ei gynigion cyllidebol ar gyfer 2015/16. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn para tan ganol dydd, dydd Llun 12 Ionawr 2015. Mae’r holl wybodaeth am yr ymgynghoriad ar y gyllideb yn www.caerdydd.gov.uk/cyllideb ac er mwyn ceisio ... Darllenwch mwy