• 16 Tachwedd 2016

  Breakfast at Tiffany’s yn damaid i aros pryd

  Mae’r ddrama ‘Breakfast at Tiffany’s’ ar daith ac fe wnaeth ein hadolygydd Hannah Pearce fynd i’w gweld pan oedd yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf. Dyma ddrama gyda chast o safon uchel iawn, mae’n rhaid dweud. Dwi heb weld unrhyw gynhyrchiad o ‘Breakfast at Tiffany’s’ o’r blaen, mewn ffilm, ar y llwyfan nac wedi darllen y ... Darllenwch mwy

 • 10 Tachwedd 2016

  Pigion o’r Dinesydd

    Yn rhifyn mis Tachwedd gallwch ddarllen mwy am: Dyma Gariad (fel y moroedd): arddangosfa o waith diweddar Iwan Bala ym mhafiliwn Pier Penarth (llun ar y dde). Englynion coffa Emyr Davies i’r diweddar Sioned James. Banc Bwyd Caerdydd yn agor seithfed canolfan ddosbarthu. Gareth Lewis (Meic Pierce Pobol y Cwm) – hogyn o’r Felinheli ... Darllenwch mwy

 • 9 Tachwedd 2016

  Strategaeth ddrafft Llywodraeth Cymru: miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

  Cynllunio ieithyddol ar gefn pecyn sigarets Cyflwyniad Miliwn o siaradwyr Cymraeg! Hwre! A mawr ddiolch i Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru, am fynd ati, gyda’i strategaeth iaith arfaethedig, i greu cymaint yn fwy ohonom! Mawr obeithiaf y daw’n weinidog dros iechyd, cyn bo hir, pan fydd modd iddo ... Darllenwch mwy

 • 9 Tachwedd 2016

  Raslas Bach a Mawr!

  Mae Theatr Bara Caws a Galeri, Caernarfon yn cydweithio i deithio cynhyrchiad newydd Raslas Bach a Mawr! o gwmpas Cymru. Bydd dau o hoff gymeriadau S4C yn cael eu hatgyfodi  – mewn sioe lwyfan newydd sbon! Mae Theatr Bara Caws wedi sicrhau cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer creu sioe lwyfan newydd sbon ... Darllenwch mwy

 • 8 Tachwedd 2016

  Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru

  Bydd Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru, a gynhelir ar y cyd gan Gyngor Dinas Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â’r Lleng Brydeinig Frenhinol, yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Sul 13 Tachwedd. Bydd didoliadau o’r Llynges Frenhinol, y Fyddin, y Llu Awyr Brenhinol a’r Llynges Fasnachol a Fflyd o Gychod Pysgota yn gorymdeithio o ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]