• 20 Chwefror 2017

  Gair o Groeso i Ddisgyblion Newydd

  Mae DVD a wnaed i groesawu rhieni a phlant sy’n newydd i’r DU wedi’i lansio yn Ysgol Gynradd Adamsdown. Gwnaed y ffilm gan ddisgyblion yn yr ysgol ar y cyd â phlant yn Ysgol-y-Wern. Mae ‘Croeso i’n Hysgol Gynradd’ yn darlunio diwrnod ym mywyd disgyblion ac yn cynnwys gweithgareddau megis gwasanaeth y bore, gwersi mathemateg, ... Darllenwch mwy

 • 12 Chwefror 2017

  Dotio ar Jane Austen: cyfweliad gyda Mari Izzard

  Mae Mari Izzard yn dweud y bydd ei breuddwyd  yn dod yn wir pan fydd hi’n dychwelyd i Gaerdydd i chwarae rhan Lydia Bennett yn nrama Pride and Prejudice . Bu’r actores o Benybont  yn astudio drama yng Ngholeg Cerdd a Drama  ac ymhen llai na phythefnos fydd hi’n troedio ar lwyfan y Ganolfan yn chwarae un o  brif ... Darllenwch mwy

 • 10 Chwefror 2017

  Cyngor Teithio ar gyfer gêm Cymru v Lloegr

  Datganiad gan Cyngor Caerdydd: Gyda’r holl docynnau yn Stadiwm y Principality wedi eu gwerthu ar gyfer gêm Cymru v Lloegr ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn, bydd yr holl ffyrdd yng Nghanol y Ddinas yn cau yn gyfan gwbl o 15:00 tan 20:00 er mwyn hwyluso’r digwyddiad. O ystyried nifer y bobl a fydd yn dod ... Darllenwch mwy

 • 29 Ionawr 2017

  Adleoli gemau pêl rwyd Cymru oherwydd galw ‘anhygoel’

  Am y tro cyntaf erioed ym Mhrydian  fe fydd Canolfan Iâ Cymru yn cael ei thrawsnewid i gwrt rhyngwladol pêl rwyd. Mewn digwyddiad sy’n arloesol i Pêl Rwyd Cymru, mae’r gemau hanesyddol yn erbyn yr ail ddetholion yn y byd, y ‘Silver Ferns’ fis Chwefror 2017, wedi eu hadleoli i Ganolfan Iâ Cymru, Caerdydd. Bu’n rhaid ... Darllenwch mwy

 • 25 Ionawr 2017

  Caerdydd y cyntaf yn Ewrop i ddefnyddio technoleg parcio ar draws y ddinas

  Mae Cyngor Caerdydd yn paratoi i roi synwyryddion (sensors) ar fannau parcio ar draws y ddinas a chyflwyno app symudol i help gyrwyr ddod o hyd i fannau parcio gwag. Cafodd ei gadarnhau heddiw bod y cwmni parcio technolegol ‘Smart Parking’ i osod mwy na 3,000 o synwyryddion canfod mewn mannau parcio ar – ac ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]