• 28 Tachwedd 2014

  Arwydd y mis: Sagittarius

  Gan Eiri Palfrey Ar Dachwedd 23ain mae’r haul yn newid arwydd. Mae pawb a aned rhwng y dyddiad hwn a Rhagfyr 21ain yn perthyn i Sagittarius, sef nawfed arwydd y Sidydd. Arwydd tân dan reolaeth y planed Iau– sydd yn gwneud Sagittarius yn berson sy’n tueddu gor-wneud pob peth! Rydych chi’n berson cymdeithasol, brwdfrydig gydag ... Darllenwch mwy

 • 26 Tachwedd 2014

  Yr Adar Gleision Yn Cefnogi Diwrnod Siwmperi Nadolig

  Bydd Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ymysg yr enwogion yn cefnogi Diwrnod Siwmperi Nadolig Achub y Plant eleni. Daeth aelodau o garfan y tîm cyntaf at ei gilydd y tu allan i’w canolfan hyfforddi yn y Fro yn eu siwmperi Nadolig gorau i helpu i godi arian ar gyfer Diwrnod Siwmperi Nadolig blynyddol yr elusen ar ... Darllenwch mwy

 • 26 Tachwedd 2014

  Cynllun Adfywio Dumballs Road

  Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi cynlluniau pellach ar gyfer adfywio canol y ddinas a glannau’r afon Taf, gan gynnwys dros ddwy fil o gartrefi yn Dumballs Road. Mae’r buddsoddiad ar gyfer adfywio safle’r Ardal Fenter werth £500 miliwn, wrth i’r cyngor gefnogi Bellerophon Partnerships Limited (BPL) a Linc-Cymru Housing Association Limited (Linc) i gyflawni manteision cymdeithasol ... Darllenwch mwy

 • 22 Tachwedd 2014

  Ydy artistiad Cymraeg yn “chwarae’n saff”?

  Ydy Cymru yn mwynhau ei hawl i ryddid mynegiant artistig? Dyma’r pwnc fydd dan sylw yng nhanolfan Chapter nos Iau Tachwedd 27ain. Yn ôl y sylwadau sydd eisoes wedi dechrau mewn cyfres o drafodaethau ar lein gan #ArtFreedomWales, mae artistiaid o Gymru wedi cynnig safbwyntiau diddorol gan gynnwys y gantores Lisa Jen sy’n cyhuddo Cymru ... Darllenwch mwy

 • 22 Tachwedd 2014

  Cystadleuaeth pobi cacen Nadolig

  Ydy’chi neu eich /rhiant/ ffrind / cymydog yn meddwl tipyn o’u sgiliau pobi? Mae rhaglen Bore Cothi ar Radio Cymru wedi lawnsio cystadleuaeth i goroni y gacen Nadolig mwya blasus. Y beirniaid fydd Beca Lyne-Pirkis, Kit Ellis ac wrth gwrs Shan Cothi . Rhaid cofrestru erbyn y 1af o Ragfyr ac danfon sleisen o gacen at ... Darllenwch mwy