• 4 Mai 2016

  Iechyd dadleuol…?

  Mae cryn dipyn o son wedi bod am y gwasanaeth iechyd yn ystod adeg etholiad y Cynulliad. Ac mae pawb yn son am warchod y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (yr NHS) – a’r angen i sicrhau nad yw’n cael ei breifateiddio. Ond a ydym yn deall beth, yn union, yw preifateiddio? Er enghraifft, a fyddai unrhyw beth ... Darllenwch mwy

 • 3 Mai 2016

  Y Gig Fawr yn ei Hôl!

  Mae cystadleuaeth dalent Caerdydd, Y Gig Fawr, yn ôl am y chweched tro yn rhan o Ŵyl Caerdydd , a bydd 2016 yn siŵr o ddatgelu mwy o dalent Gymreig unwaith eto. Caiff bandiau ar y rhestr fer gyfle i chwarae yng Nghlwb Ifor Bach o flaen rhai o fawrion y diwydiant cerddoriaeth. Bydd y buddugwyr ... Darllenwch mwy

 • 29 Ebrill 2016

  Huw Edwards yn yr Hen Lyfrgell

  Yr Hen Lyfrgell yn croesawu Huw Edwards Gyda holl gynnwrf (shum mishtake surely: Ed) etholiad y Cynulliad, mae canol Caerdydd yn frith o newyddiadurwyr yn holi gwleidyddion, arbenigwyr a’r cyhoedd am yr ornest – ac am berfformiad ein gwleidyddion dawnus (anoddyr mishtake surely: Ed). Yn eu plith, fe welwyd angor-berson newyddion y BBC, Huw Edwards, ... Darllenwch mwy

 • 28 Ebrill 2016

  Sgiliau syrcas i gadw’n heini

  gan Lois Gwenllian Eisiau cadw’n heini yng Nghaerdydd? Mae yma ddewis di-ddiwedd o weithgareddau. Ioga, Insanity, Spin, Legs, Bums and Tums, Tabata; enwch chi’r gweithgaredd ac rydw i yn siŵr o fod wedi rhoi cynnig arno. Rydw i hefyd wedi rhoi’r ffidil yn y to gyda phob un. I berson sy’n mwynhau ymarfer yn weddol reolaidd, ... Darllenwch mwy

 • 27 Ebrill 2016

  Yr Hen Lyfrgell yn chwilio am wirfoddolwyr

  Mae canolfan Gymraeg newydd Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, yn chwilio am bobl frwdfrydig i wirfoddoli. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys croesawu a thywys ymwelwyr yn Gymraeg a helpu mewn digwyddiadau gaiff eu cynnal yn yr adeilad eiconig ar yr Ais yng nghanol Caerdydd. Dywedodd Bethan Williams, Cyfarwyddwr Yr Hen Lyfrgell: “Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]