• Gorymdaith Corpus Christi, 1911

  28 Ionawr 2015

  Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol Cymru

  Gorymdaith Corpus Christi, 1911

  Mae project tair blynedd o ddogfennu, curadu a digideiddio detholiad o ffotograffau hanesyddol o gasgliadau cenedlaethol Cymru wedi esgor ar arddangosfa newydd Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol  yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae’r project Delweddau Naturiol yn bosibl diolch i rodd o £600,000 gan Sefydliad Esmée Fairbairn a’r bwriad yw digideiddio delweddau o bob math o ddisgyblaethau – daeareg, botaneg, hanes diwydiannol ... Darllenwch mwy

 • 27 Ionawr 2015

  Tîm peldroed yr Urdd yn cael ei noddi gan Chapter

  Mae bechgyn tîm peldroed dan 12 yr Urdd wedi bod yn gwisgo crysau newydd- diolch i Chapter, ac mae’r cit newydd wedi dod a lwc iddyn nhw hefyd. Tra’n gwisgo’u cit newydd am y tro cyntaf enillodd y bechgyn gêm yn erbyn tîm Radyr o 7 gôl i 0. Ystyrir y tîm ymhlith goreuon y ... Darllenwch mwy

 • 27 Ionawr 2015

  Dathlu Cwmnïau Bwyd y Ddinas

  Roedd adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd yn fwrlwm o gwmnïau bwyd a diod gorau Cymru yn ddiweddar, i ddathlu Enillwyr Cymreig Gwobrau Great Taste 2014. Ymysg y cwmnïau oedd yn arddangos eu cynnyrch oedd tri o Gaerdydd, sef Cococaravan, Kilgariff and Kahan a Moody Sow. Fe gafodd y cynhyrchwyr gyfle i gwrdd â phrynwyr dylanwadol o’r sector – ... Darllenwch mwy

 • 26 Ionawr 2015

  Y Tŵr: sgwrs gyda Steffan Donnelly

  Am y tro cyntaf ers 15 mlynedd mi fydd Y Tŵr , un o ddramau allweddol Gwenlyn Parry i’w gweld ar lwyfan eto- yr wythnos hon yn Chapter. Mae cynhyrchiad cwmni theatre Invertigo a ffurfiwyd gan bedwar o fyfyrwyr coleg Guildhall yn Llundain, yn mynd ar daith ar draws Cymru ac yn gorffen yn Llundain. ... Darllenwch mwy

 • 25 Ionawr 2015

  Disgyblion Ysgol Plasmawr i fynd i Bangladesh #2

  Yn ddiweddar, adroddodd Pobl Caerdydd ar lwyddiant dau o ddisgyblion Ysgol Plasmawr yn cael eu dewis yn Lysgenhadon Ifanc 2015. Dyma ragor: Yn gynharach eleni lansiwyd yr ymgyrch Action/2015 gyda mwy na 1,000 o elusennau a sefydliadau byd-eang yn cymryd rhan. Cynhaliwyd gweithgareddau ar hyd a lled y byd er mwyn galw ar wleidyddion i ... Darllenwch mwy